Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Konverzace v německém jazyce

Předmět Konverzace v německém jazyce je určen pro žáky, kteří si chtějí prohloubit znalosti v německém jazyce. Předmět je vyučován v rozsahu dvou hodin týdně, a to ve třetím a čtvrtém ročníku studia.
Volitelný předmět konverzace v německém jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností získaných při hodinách německého jazyka. Předmět je především zaměřen na procvičování mluvené podoby jazyka a rozšiřování slovní zásoby. Dále si žáci osvojí znalosti o reáliích německy mluvících zemí.

Při hodinách konverzace je věnována pozornost přípravě ke státní či profilové maturitní zkoušce z německého jazyka.

Vyučující

Mgr. Petra Weymanová