Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Konverzace v anglickém jazyce

Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce je volitelný předmět s dvouhodinovou dotací ve třetím a čtvrtém ročníku. Výuka je primárně zaměřena na prohlubování slovní zásoby a zlepšení komunikativních dovedností v rámci rozličných konverzačních témat.

Vyučující – rodilá mluvčí

Catherine Kuria Dušek