Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hudební výchova

V hodinách hudební výchovy se žáci seznamují s vývojem dějin klasické a populární hudby, rozšiřují své pěvecké dovednosti, smysl pro rytmus a takt. Získávají základní poznatky z hudební nauky, aktivně prezentují „medailonky“ o životě a tvorbě hudebních skladatelů a také o svých oblíbených interpretech různých populárních žánrů.


Žáci, kteří navštěvují ZUŠ, též občas v hodinách hrají na své hudební nástroje, a názorně je tak představují spolužákům.
Někteří žáci navíc zpívají v kroužku „Klub hudebních nadšenců“, který se v letošním školním roce koná od října pravidelně vždy ve středu od 15.00 hod. do 16.00 hod.

Vyučující

Mgr. Pavlína Flídrová