Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Společenskovědní seminář

Dvouhodinový Společenskovědní seminář v maturitním ročníku doplňuje a rozvíjí předmět Základy společenských věd ve vybraných oborech (politologie, právo,  ekonomie, mezinárodní vztahy, sociologie, etika, logika, filosofie, kulturní a sociální antropologie). Seminární forma umožňuje výraznější zapojení samostatné práce, četby odborné literatury, referátů a hlubší faktografickou i metodickou přípravu na studium právnických, filozofických, ekonomických a pedagogických fakult.

Vyučující

PhDr. Ivo Rejchrt