Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Historický seminář

Historický seminář rozšiřuje zájemcům výuku dějepisu. Pracujeme na vybraných tématech v rámci pomocných věd historických, studujeme staré i nové divy světa, historické slohy a styly, náboženství a sekty i novou dobu na základě rozborů dobových dokumentů.

Vyučující

PhDr. Ivana Syrovátková