Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Obsahem předmětu je snaha o poznání a pochopení základních přírodních zákonitostí a jejich aplikování v technické praxi a v běžném životě. Výuka probíhá různorodými formami – teoretickou přípravou, praktickým ověřováním při demonstračních i samostatných pokusech, vyhledáváním v obecně dostupných informačních zdrojích, prací s digitálními učebními materiály apod.

Pro zkvalitnění výuky fyziky a jiných přírodovědně-technických předmětů realizuje v současnosti škola projekt financovaný z dotačního programu I-KAP zaměřený na prohloubení polytechnického vzdělávání, v jehož rámci jsou dotovány vzdělávací akce a exkurze pro zájemce o příslušné předměty. Druhá část projektu je zaměřena na modernizaci odborných učeben a laboratoří pro výuku polytechnických předmětů, tedy i fyziky.

Vyučující

Mgr. Jiří Erlebach

RNDr. František Haas

Mgr. Jakub Stránský