Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Vyučovací předmět dějepis provádí studenty světovými a českými dějinami od pravěku po současnost prostřednictvím dvouhodinové výuky v každém ročníku a poznávacích exkurzí. Díky systematickému seznamování s historickými událostmi a jejich souvislostmi i zapojení mezipředmětových vztahů (literatura, zeměpis, politologie, ekonomie, mezinárodní vztahy aj.) přispívá k pochopení současného světa i samostatnému historickému a občanskému úsudku.

Vyučující

PhDr. Jaroslav Neumann

PhDr. Ivo Rejchrt

PhDr. Ivana Syrovátková