Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Předmět je určen žákům nižšího gymnázia (tj. prima a sekunda) a žákům 1.–3. ročníku vyššího gymnázia. Na nižším stupni se žáci seznamují se základními chemickými metodami a s chemickými vlastnostmi anorganických a organických látek. Učivo vyššího stupně se týká obecné, anorganické, organické a bioorganické chemie, základů fyzikální chemie a biochemie.

Praktické procvičení látky je umožněno pravidelnými laboratorními cvičení. Do výuky jsou zařazeny tematické exkurze. Nad rámec učiva se studenti mohou zapojit do soutěží a projektů (např. Chemická olympiáda, Otevřená věda, Věda je zábava, Ksicht, Amavet, SOČ atd.)

Vyučující

RNDr. Jana Dobroruková

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Mgr. Jakub Stránský