Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Chemický seminář

Předmět s dotací dvou hodin týdně je určen pro žáky 3. a 4. ročníků s hlubším zájmem o chemii. Základní znalosti středoškolské chemie jsou zde rozšiřovány, prohlubovány a procvičovány. Předmět je koncipován především jako příprava k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám na  VŠ a k případnému dalšímu studiu chemie. Výuka je doplněna exkurzemi.

Vyučující

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Mgr. Jakub Stránský