Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Biologický seminář

Tento volitelný předmět v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně je určen pro studenty 3. a 4. ročníků s hlubším zájmem o biologii. Rozšiřuje základní učivo biologie a připravuje žáky na studium biologických oborů a na budoucí povolání.

Ve třetím ročníku jsou doplňovány poznatky z biologie člověka na teoretické, a formou laboratorních prací i na praktické úrovni. Ve čtvrtém ročníku je výuka zaměřena na přípravu k maturitě a na přijímací zkoušky.

Vyučující

RNDr. Jana Dobroruková

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Mgr. Šárka Rutrlová