Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Anglický jazyk

Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk. Je mu vyučováno ve všech ročnících čtyřletého i šestiletého studia, přičemž hodinová dotace je pro oba vzdělávací programy stejná – ve všech ročnících je 4 hodinová vyjma druhého a třetího ročníku, kde je 3 hodinová dotace.

Učitelé nepostupují pouze podle učebnice, ale volí si kombinaci výukových materiálů (např. cizojazyčné časopisy) optimálně pro danou skupinu tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů.

Žáci mají možnost využívat knihovnu specializovanou na prohloubení znalostí v anglickém jazyce, kde jsou knihy v originále včetně knih, které používají zúženou slovní zásobu (od 300 do 3.000 slov).

Vstupní úroveň žáků je A2 a cílová úroveň je nastavena na B2. Proto studentům umožňujeme připravit se na mezinárodní zkoušku FCE („First Certificate of English“) pomocí „Přípravného kurzu FCE“, který se koná na naší škole.

Každým rokem pořádáme školní kolo anglické „olympiády“ pro nižší i vyšší gymnázium a okresní kolo „olympiády“ pro vyšší gymnázium. Každoročně se také účastníme celoevropské soutěže „Best in English“.

Studenti navštěvují divadlo v angličtině a každý druhý rok vyjíždíme do Velké Británie.

Vyučující

Mgr. Vladimíra Fryntová

Mgr. Alena Heřmanová

Mgr. Milica Nálevková

RNDr. Helena Valtrová