Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4leté a 6leté obory

Lidé

Přehled našich zaměstnanců

E-mailový kontakt na interní zaměstnance školy: [Jmeno].[Prijmeni]@gym-dk.cz


Vedení školy

Ředitelka školy

Mgr. Martina Kubíková

Jmenována do funkce dne 01.08.2018

Zástupce ředitele

Mgr. Jiří Erlebach

Statutární zástupce ředitelky od 01.08.2018

Pedagogický sbor
Mgr. Dana Dalibabová (Da)
odkaz na osobní sharepoint web
ruský jazyk (R), konverzace v ruském jazyce (RK), německý jazyk (N), dějepis (D)

RNDr. Jana Dobroruková (Do)
biologie (Bi), chemie (Ch)

Mgr. Catherine Dušek Kuria (Du)
konverzace v anglickém jazyce (AgK)
rodilá mluvčí

Mgr. Jiří Erlebach (Er)
fyzika (F), základy práce s výpočetní technikou (ZVT)
zástupce ředitele

Mgr. Pavlína Flídrová (Fl)
český jazyk (Č), hudební výchova (HV)

Mgr. Vladimíra Fryntová (Fn)
anglický jazyk (Ag), ruský jazyk (R), dějepis (D)

Mgr. Alena Heřmanová (Hm)
anglický jazyk (Ag), konverzace v anglickém jazyce (AgK)

Mgr. Blanka Hofmanová (Hf)
zeměpis (Z), tělesná výchova (Tv)

RNDr. Vladimír Hušek (Hu)
matematika (M)

RNDr. František Haas (Hs)
fyzika (F), základy práce s výpočetní technikou (ZVT)
externí vyučující

Mgr. Pavlína Kortanová (Kn)
matematika (M), deskriptivní geometrie (DG)

Mgr. Lada Marousková (Ma)
německý jazyk (N), ruský jazyk (R)

Mgr. Martina Kubíková (Ku)
český jazyk (Č), francouzský jazyk (Fr)
ředitelka školy

Mgr. Milica Nálevková (Ná)
anglický jazyk (Ag)

PhDr. Jaroslav Neumann (Nn)
francouzský jazyk (Fr), základy společenských věd (ZSV), dějepis (D), latina (La)
výchovný poradce

Mgr. Eva Polášková (Po)
chemie (Ch), biologie (Bi)

RNDr. Ing. Lukáš Petr (Pt)
základy práce s výpočetní technikou (ZVT)
externí vyučující

PhDr. Ivo Rejchrt (Rt)
český jazyk (Č), základy společenských věd (ZSV), dějepis (D), společenskovědní seminář (SvS)

Mgr. Šárka Rutrlová (Ru)
biologie (Bi), tělesná výchova (Tv)

Ing. arch. Kateřina Sedláčková (Sd)
výtvarná výchova (Vv)
externí vyučující

Mgr. Jakub Stránský (Sr)
fyzika (F), chemie (Ch)

PhDr. Ivana Syrovátková (Sy)
český jazyk (Č), občanská výchova (OV), základy společenských věd (ZSV), dějepis (D), literární semninář (LS), mediální výchova (MV), mediální výchova a rétorika (MVr)
metodička prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Yveta Šecová (Še)
český jazyk (Č), dějepis (D), základy společenských věd (ZSV)

Mgr. Libor Špaček (Šp)
matematika (M), tělesná výchova (Tv)

RNDr. Helena Valtrová (Va)
matematika (M), anglický jazyk (Ag)

Mgr. Petra Weymanová
německý jazyk (N), zeměpis (Z)

Ekonomicko-provozní úsek

Ing. Tereza Pušová (Pu)
ekonomka, vedoucí ekonomicko-provozního úseku

Tomáš Rieger (Rg)
školník

Kateřina Zíbrová (Zi)
administrativní pracovnice