Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Školská rada

Doplňovací volba do školské rady – výsledky

Na základě voleb do školské rady Gymnázia z 10.–11. ledna 2023 byl za zákonné zástupce nezletilých žáků zvolen Arnošt Jäger.
S účinností od 1. února 2023 tímto ve školské radě nahrazuje Evu Žižkovou, která vykonávala rovněž funkci předsedy; nový předseda bude zvolen z členů doplněné školské rady na její první schůzi, která je plánována na únor/březen 2023.
Zápis z volby zástupců rodičů nezletilých žáků 2023-01


Na základě voleb do školské rady Gymnázia z 4.–6. října 2021 byl za zletilé žáky zvolen Dan Jarolímek.
Zápis z volby zákonných zástupců a zletilých žáků 2021-10

Za zástupce pedagogického sboru byli dne 8. září 2021 zvoleni Jiří Erlebach a Petr Tomek.

Na základě jmenování zřizovatele (KHK) byli za členy ŠR určeni Jan Jarolím a Emil Kudrnovský.

Složení školské rady X/2021–I/2023

Ing. Eva Žižková, zástupce rodičů nezletilých žáků, předsedkyně ŠR, telefon: 602208205, e-mail: eva.zizkova@nanamesti.cz

Mgr. Jiří Erlebach, zástupce pedagogických pracovníků, místopředseda ŠR, telefon: 702282558, e-mail: jiri.erlebach@gym-dk.cz

Mgr. Petr Tomek, zástupce pedagogických pracovníků, e-mail: petr.tomek@gym-dk.cz

Ing. Jan Jarolím, zástupce zřizovatele, e-mail: jarolim.jan@mudk.cz

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., zástupce zřizovatele, e-mail: emil.kudrnovsky@zsbt.cz

Dan Jarolímek, zástupce zletilých žáků, e-mail: jarolimekd@gym-dk.cz


Zápisy z jednání školské rady

Zápis 10.10.2022

Schůze ŠR a SPG 22.03.2022

Zápis 18.10.2021

Zápis 4.5.2020 (online)

Zápis 17.10.2019

Zápis 03.06.2019

Zápis 24.10.2018

Zápis 21.06.2018

Zápis 31.05.2018

Zápis 13.02.2018

Zápis 06.11.2017