Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Přijímací řízení

Pro školní rok 2019/2020

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018

výsledky - čtyřleté studium

Stáhnout seznam přijatých uchazečů

Stáhnout pořadí uchazečů splňujících podmínky kritérií přijímacího řízení

výsledky - šestileté studium

Stáhnout seznam přijatých uchazečů

Stáhnout pořadí uchazečů splňujících podmínky kritérií přijímacího řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018 PO NÁHRADNÍM TERMÍNU

xxx

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

xxxx

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019

xxx

Čtyřleté studium

xxxx

Šestileté studium

xxxx

PŘIHLÁŠKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Termín podání přihlášek k přijímacímu řízení x.x. 2019.

Formuláře přihlášek

Stáhnout Formulář přihlášky

Stáhnout Vysvětlivky k tiskopisu přihlášek

Povinná příloha přihlášky ke studiu

Stáhnout Povinná příloha přihlášky ke studiu

Povinnou přílohou přihlášky ke studiu je prohlášení zákonného zástupce o osobní datové schránce. Pokud zákonný zástupce zvolí pro doručení místo adresy trvalého bydliště číslo své datové schránky, musí být tato datová schránka zřízena pouze pro doručování fyzické osobě – zákonnému zástupci.

VZOROVĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY
ÚŘEDNÍ HODINY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

xxx

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
INFORMACE PRO UCHAZEČE O PŘIJETÍ KE STUDIU

Informace MŠMT k jednotným přijímacím zkouškám 2018.

VZOROVÉ TESTY