Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4leté a 6leté obory

Zajímavosti

30 Kvě

By

Cambridgeský úspěch naší studentky a její postřehy ze zkoušky CAE

Květen 30, 2019 | By |

Na začátek trochu připomenutí – naše studentka Julie Anna Richterová se ve školním letošním kole „Soutěže v anglickém jazyce“ umístila na 1. místě a jedna z cen byla poukázka 2.500,- na Cambridgeskou zkoušku od Spolku přátel gymnázia (SPG). Julie se na jaře na zkoušku CAE (Cambridge Advanced English) přihlásila přes Evropské Vzdělávací Centrum, které cambridgeské zkoušky pořádá. Naše studentka překvapila i samu sebe, když namísto úrovně C1, o niž se ucházela, získala dostatek bodů pro úroveň nejvyšší, tedy C2 (Cambridge Proficiency Exam). Velmi gratulujeme k tomuto úžasnému úspěchu a doufáme, že Julie najde se svými znalostmi odpovídající uplatnění.

Pro ostatní žáky to může být výzva – máme zde další skvělé studenty, kteří by zkoušky rozhodně zvládli. Tudíž jsem požádala Julii, aby nám shrnula zkoušku jako takovou a poradila nám, na co si dát pozor a co jí konkrétně pomohlo.

„Psaní je největší problém, pokud už zvládáme komunikaci, větnou stavbu a způsoby, které se od českého jazyka liší. Je důležité uvědomit si, že předložka, spojka i výslovnost v mluvené (i psané) části opravdu dělá svoje. Častým problémem je v obou případech (tzn. čj – aj a obráceně), že člověk překládá doslovně. Výrazy, fráze apod. se mohou značně lišit a nejde o to, že vám někdo porozumí. V takových zkouškách se cení přesnost a za nepřesnost jsou body odečteny. Chyby jako „on the picture“ nebo „ I am listening music“ jsou zbytečné a dá se jim jednoduše vyhnout. Stačí si na ně dávat pozor a připomínat si je. Procvičujte si cvičení na předložky, pokud vám dělají problémy. Jako v našem mateřském jazyce vám dojde, že jste mohli leccos zapomenout.

Ale nyní se vraťme k psaní. Zde jsou pravidla podobná. Můžete si řici, že slohy vám vycházejí v pořádku, neděláte chyby a máte jedničky. V takovéto zkoušce bezchybnost však nestačí. Zkoušející u CAE mají v oblibě fráze a slovní spojení, která o úrovni C1 vypovídají. Slohová část se mi zdála nejtěžší. Pro tuto část doporučuji najít si na internetu příklady CAE slohů a frází, které se mohou hodit.

S čím člověk většinou nepočítá, bývá únava při zkoušce. Ke konci zkoušky jsem byla unavená a chtěla jsem ji mít za sebou. Možná proto také dávají mluvenou část na konec. Toto může být pro některé úleva, ale únava a stres mohou u mluvení dělat svoje, zvlášť když zkoušku trávíte v tichu se sluchátky. Desetiminutové přestávky později utečou velice rychle a člověk si pak připadá neodpočatě.

Je třeba pevně dodržovat pravidla zkoušky, která vám nejen pošlou na e-mail, ale také vás s nimi seznámí při zkoušce. Porušování pravidel je trestáno diskvalifikací.

Pokud nejdete na zkoušku sami, je důležité se řádně domluvit. Na zkoušce budete několik hodin a pouze s dalšími kandidáty. Domluvit se je důležité hlavně proto, protože elektronika (telefony, tablety … ) je na začátku zkoušky zabavena, a tím pádem se dohodnout nelze.“

Julie Anna Richterová (studentka 3.A)

V září 2019 bude na naší škole opět otevřen „Přípravný kurz FCE“ pro studenty, kterým nestačí jazyková úroveň maturity. Pro možné zájemce – informujte se prosím u svých vyučujících angličtiny.

Mgr. Alena Heřmanová

17 Dub

By

Zahrada pro férovou snídani

Duben 17, 2019 | By |

V krátké době už potřetí přivítá zahrada (v nepříznivém počasí případně  tělocvična) gymnázia širokou veřejnost. Po burze kabelek a knih, výstavě modelů železnic to tentokrát budou příznivci fair trade a všichni, kdo podporují nebo chtějí podporovat regionální produkty.

Všimli jste si, že i v našem městě se můžete přidat k akci, která probíhá po celé republice?  Již šestý rok po sobě se vyznavači fair trade a  místních produktů setkávají na zahradě gymnázia a v altánu, které jsou vždy  druhou květnovou sobotu  pro tyto účely volně přístupné. S sebou si zabalte vše, co rádi snídáte – fair trade kávu, čaj, kakao, pokrmy připravené z fair trade produktů (cukr, banány, čokoláda…). Společný piknik vítá rovněž suroviny přímo od farmářů či z vlastních zahrad. Přibalte třeba i piknikovou deku. Není vám jedno, co kupujete a jíte? Všímáte si původu potravin? Přijďte a připojte se k nám, začínáme snídat v sobotu 11. 5. od 9.30. Vše o fair trade na www.ferovasnidane.cz, www.fairtrade.cz.

Mgr. Blanka Hofmanová

01 Dub

By

Příběhy našich sousedů

Duben 1, 2019 | By |

Stejnojmenný celorepublikový projekt pro středoškoláky proběhl i v Královéhradeckém kraji. Zúčastnilo se ho deset týmů z různých typů škol. Slavnostní zakončení i s hodnocením závěrečné tříminutové prezentace o pamětníkovi, jehož postihla nesvoboda, odbornou porotou proběhlo 29. 3. v aule Pedagogické fakulty UHK. Mezi hosty se objevila i místostarostka našeho  města paní Mgr. A. Jiřičková.

Naši školu úspěšně reprezentovala trojice studentů: Dominika Rezková, Magdalena Kazmirowská a Martin Kazmirowski pod odborným vedením paní Mgr. P. Flídrové. I když jejich práce nezískala cenu, přesto příběh pana Jana Rybáře dojal všechny přítomné v sále a upozornil na konkrétní případ nesvobody katolického kněze v době komunismu.

Děkujeme týmu za skvěle odvedenou práci.

Mgr. Yveta Šecová

 

01 Dub

By

GDK v novinách

Duben 1, 2019 | By |

I tento měsíc najdete v Novinách královédvorské radnice zajímavosti ze života našeho gymnázia (s. 11)

04 Bře

By

XXIII. ples absolventů GDK

Březen 4, 2019 | By |

Již tradiční ples absolventů našeho gymnázia, který pořádá Klub NATURA v čele s RNDr. Janou Dobrorukovou, přinesl i letos mnoho společenské zábavy, umocněné vzpomínáním na gymnaziální léta, setkáváním bývalých studentů a učitelů – a zápolením tříd o nejpočetnější docházku, jež letos vyhrála loňská 6.C. Na shledanou za rok, na již XXIV. plese absolventů GDK!

 

28 Lis

By

Olympiáda

Listopad 28, 2018 | By |

Vzkaz pro studenty, kteří mají rádi angličtinu:

GET READY FOR

THE SCHOOL OLYMPIAD

higher level – 12th December

1st PRIZE

FCE PREPARATORY COURSE

(valued at 2000,- Kč) FOR FREE

26 Lis

By

Noc venku 2018 a GDK

Listopad 26, 2018 | By |

GDK je jedním z partnerů Noci venku: Martin Kazmirowski (4.C) zde v premiéře uvedl svůj dokument Není pomoc jako pomoc, v němž se zamýšlel nad prostředky, jež jsou vhodné pro lidi v krizi v závislosti na jejich individuální situaci a potřebách. Kromě názorů profesionálů z oblasti sociálních služeb a zdravotnictví zachytil též osudy dvou osob, které náhle přišly o své domovy a pomohla jim právě dobře zvolená pomoc… Někteří žáci 4.C jsou také spoluorganizátory akce, zapojili se do vlastního „nocování venku“ a vybudovali pro ně svůj vlastní „hrad“…