Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4leté a 6leté obory

Školní aktivity

13 Čvn

By

Medaile z mezinárodní výtvarné soutěže Lidice!

Červen 13, 2019 | By |

Úspěchy letos slaví i naši výtvarníci. S nadšením jsme se zúčastnili prestižní mezinárodní výtvarné výstavy Lidice, jejíž letošní 47. ročník  se věnoval tématu Chemie. Toto téma bylo zvoleno v návaznosti na organizaci UNESCO, která letos připomíná 150. výročí prvního publikování periodické tabulky chemických prvků. Odborná porota posuzovala 15 336 prací od dětí ze 70 zemí světa, a proto pro nás bylo velkým vyznamenáním, že naše díla uspěla. Práce Elišky Hrubé získala čestné uznání a Marek Malich získal dokonce medaili výstavy. Při práci jsme se nechali inspirovat jedním z magických chemických procesů, který je již od pravěku úzce svázán s člověkem – ohněm, kterým je člověk odedávna fascinován bez ohledu na historickou epochu nebo kulturu. Konkrétně jsme uvažovali nad mýtem o Prométheovi, který přinesl lidem nejen oheň samotný, ale i jiskru poznání. Téma jsme zpracovali grafickou technikou, konkrétně suchou jehlou.

Ke konci školního roku jsme se také zapojili do 13. ročníku výtvarné soutěže Střediska volného času  Bájo v České Skalici Poznáváme svět s tématem Mexiko. S radostí pogratulujeme Nele Flosové, která se svou prací získala čestné uznání.

Ing. arch. Kateřina Sedláčková

25 Dub

By

GDK na prezentaci Příběhů našich sousedů

Duben 25, 2019 | By |

Slavnostní veřejná prezentace projektu Post Bellum, jejž v rámci MAS Královédvorsko koordinuje Mgr. Pavlína Flídrová z našeho gymnázia, předvedla jedenáct zajímavých příběhů našich někdy přehlížených nejstarších spoluobčanů. Vedle sympatické příležitosti podpořit rozhovory napříč generacemi jde především o „záchranu“ jejich osudů pro žáky, historiky i širokou veřejnost. Do záslužného projektu se pod vedením Mgr. Pavlíny Flídrové a Mgr. Yvety Šecové zapojily tři týmy z GDK, které vytvořily texty, dvě rozhlasové a jednu filmovou verzi života daných osob. Děkujeme všem účastníkůmtohoto skvělého projektu!

Zpracované materiály našich týmů jsou přístupné zde:
Věra Holmanová
Luděk Kleander
Jan Rybář

17 Dub

By

2.C přemýšlí o holocaustu

Duben 17, 2019 | By |

V úterý 9. dubna se třída 2.C díky grantu Evropské unie I-KAP KHK I vypravila na dějepisno-literární exkurzi do Prahy. V hlavním městě jsme se zúčastnili programu Židovského muzea „Hanin kufřík“, v jehož rámci jsme si připomněli příběh Hany Bradyové a jejího bratra Jiřího, kteří byli za druhé světové války kvůli svému židovskému původu deportováni do koncentračních táborů, příběh Japonky Fumiko Išioka, díky které nebyly jejich osudy zapomenuty, i příběhy dalších židovských dětí, jejichž životy se kvůli holokaustu nenávratně změnily. Prohlédli jsme si Staronovou synagogu, židovský hřbitov i synagogu Pinkasovu, ze které se stal památník obětí holokaustu.

Po skončení programu věnovaného tragickému osudu židů během 2. světové války jsme se vydali do Divadla ABC zhlédnout představení „Pan Kaplan má třídu rád“. Známá hra o záludnostech vyučování cizí řeči plná humoru a písní je velmi povedenou komedií, která se tu hraje už roky. Při jejím sledování se ale divák nevyhne jejímu, na první pohled skrytému, podtextu – co přinutilo ty dospělé lidi opustit své domovy a vydat se do cizí země, kde teď musí tak urputně zápasit s jejím jazykem? Smutná přítomnost války sem a tam prosakuje celým příběhem a dodává mu hlubší myšlenku.

A tak se obě náplně této exkurze ukázaly být zvláštně propojené – některé lidi 2. světová válka vyhnala z jejich domovů, některé uvěznila nebo připravila o život. Je potřeba znát jejich příběhy, abychom nestali lhostejnými k podobným věcem a nedovolili, aby se opakovaly. Proto se o jejich osudech učí ve školách a proto jsme se i my vydali na tuto exkurzi.

Eliška Pecnová (2.C)

01 Dub

By

Příběhy našich sousedů

Duben 1, 2019 | By |

Stejnojmenný celorepublikový projekt pro středoškoláky proběhl i v Královéhradeckém kraji. Zúčastnilo se ho deset týmů z různých typů škol. Slavnostní zakončení i s hodnocením závěrečné tříminutové prezentace o pamětníkovi, jehož postihla nesvoboda, odbornou porotou proběhlo 29. 3. v aule Pedagogické fakulty UHK. Mezi hosty se objevila i místostarostka našeho  města paní Mgr. A. Jiřičková.

Naši školu úspěšně reprezentovala trojice studentů: Dominika Rezková, Magdalena Kazmirowská a Martin Kazmirowski pod odborným vedením paní Mgr. P. Flídrové. I když jejich práce nezískala cenu, přesto příběh pana Jana Rybáře dojal všechny přítomné v sále a upozornil na konkrétní případ nesvobody katolického kněze v době komunismu.

Děkujeme týmu za skvěle odvedenou práci.

Mgr. Yveta Šecová

 

21 Led

By

Mládí vpřed!

Leden 21, 2019 | By |

V sobotu 19. ledna zorganizoval Klub NATURA z. s. tradiční přípravný seminář, tentokrát určený soutěžícím v biologické olympiádě kat. A, B, tedy středních škol. Od 9 do 16 hodin proběhly čtyři velice zajímavé přednášky na témata: Larvy, Embryologie, Kmenové buňky a Péče o potomstvo v podání některých autorů přípravného studijního textu z Přírodovědecké a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Přednášky souvisely s letošním tématem biologické olympiády pro tuto kategorii, které zní povzbudivě – Mládí vpřed! A mladí projevili zájem, přijelo 40 studentů a pedagogů ze šesti středních škol Královéhradeckého a Libereckého kraje včetně zájemců z našeho gymnázia. Velice náš těší, že věnovali rozšíření svých biologických znalostí slunečnou sobotu. Doufáme, že jim tento seminář v přípravě na soutěž pomohl.

 

RNDr. Jana Dobroruková

10 Led

By

Jak jsme nezakalili

Leden 10, 2019 | By |

Program exkurze do  Ostravy: prohlídka Velkého světa techniky, vysokopecního okruhu Vítkovických železáren a  Bolt Toweru, Malého světa techniky a  energetické ústředny Dolních Vítkovic, Hornického muzea (fárání do dolu a expozice báňského záchranářství).

„Tohle město je prostě svoje,“ shodují se studenti sedící uprostřed zahřátého kupé, zvedajíce hlavu od knížek, které naznačují, že následujícího dne se opět vrátí do klokotu školy.

Ještě den předtím stáli na  vrcholku bývalé vysoké pece v  Dolních Vítkovicích a  sledovali panorama Ostravy v  zapadajícím slunci, ozařujícím oblaka industriálního kouře. Někteří studenti si výhled fotí se slovy, že něco takového už neuvidí. A mají pravdu, za pár minut celý obraz mizí, stejně jako rezavý palác potrubí a  věží, který se do  tmy ponořil již pár hodin nazpět.

„Škoda, že jsem si to nevyfotil už dopoledne,“ napadá mě, když vzpomínám na  chvíle, kdy jsme bývalý hutní komplex viděli poprvé, hned po  příjezdu do  Ostravy. Hlouček studentů prochází mezi nohama železného gigantického pavouka, který století polykal kameny a vyvrhoval železo a žár. To, co mámí mysl nejednoho ze skupiny studentů královédvorského gymnázia, je pohled na hutní areál Dolních Vítkovic, zrcadlící se v proskleném zrcadle, tvořícím čelní stěnu Velkého světa techniky. „Jeden z nejúžasnějších pohledů vůbec, pan Pleskot je génius,“ jak dodává jeden z vyučujících s odkazem na Josefa Pleskota, architekta, který měl velký podíl na přetvoření pochmurného chátrajícího industriálního komplexu v moderní kulturní a vzdělávací dominantu Ostravy.

„Tady je to úplně psycho!“ je s exkurzí, která byla v podstatě celá hrazena z  grantu Evropské unie (Implementace KAP KHK I), znatelně spokojený jeden z účastníků.

Kupé oddaných trémistů se školními zápisky v  rukou souhlasí, že nad návštěvou bývalých dolů a prohlídkou hornických budov a prostředí, které si prošli dnes, stejně vítězí včerejší areál Dolních Vítkovic, který se pro mnohé z nás stává definicí jedné z tváří slezské metropole.

„Nu a příště zakalíme,“ neodpouštím si nakonec čistě hutnickou poznámku.

Ondřej Vaněk (5.C)

 

 

24 Pro

By

Předvánoční Vídeň

Prosinec 24, 2018 | By |

Dne 14. 12. jsme se my, žáci gymnázia, vypravili do vánoční Vídně.

Naše první kroky vedly do zahrad Schönbrunnu, zavítali jsme také do interiérů zámku, které nás ohromily svou velkolepostí. Prohlídka byla individuální, a tak si každý mohl poslechnout to, co ho zaujalo.

Cestou do centra Vídně jsme se na skok zastavili u Hundertwasserhaus, který nás upoutal nejen svým barevným a tvarovým provedením, ale i spojením domu s přírodou.

Následovala procházka centrem Vídně, prohlédli jsme si dóm sv. Štěpána, viděli jsme náměstí Marie Terezie a nakonec jsme navštívili císařskou klenotnici v Hofburgu. Po prohlídce následoval rozchod, při kterém většina z nás navštívila vánoční trhy, na kterých jsme si mohli zakoupit něco k jídlu, k pití nebo nějaké vánoční dekorace.

Simona Pařízková (3.A)

21 Pro

By

Projektové dopoledne tvůrčího psaní

Prosinec 21, 2018 | By |

Součástí našeho školního grantu Implementace KAP KHKI je též tvůrčí psaní. Literární nadšenci se scházejí jednou za dva týdny, rozvíjejí svůj literární talent a pozvolna promýšlejí, o čem bude kniha, kterou mají během tří let sami sepsat a jež bude z prostředků grantu skutečně vydána. O své nadšení se v prosinci podělili se dvěma třídami místních základních škol. Kroužek tvůrčího psaní pro ně připravil tříhodinový program, který jim hravým způsobem objasnil rozrůzněnost slovní zásoby, význam kompozice, účinek dobré pointy i krásu kaligramu. Účastníci formou scénky a psaní individuálního i ve dvojici rozvíjeli svou tvořivost – a třeba se i někdo zamyslel, že by se chtěl do psaní naší knihy zapojit. Někteří projevili velké nadání a během příštího roku to lze ještě stihnout, budou-li studenty našeho gymnázia, takže třeba šlo o osudové setkání… 😉 Děkujeme za účast, zájem i pochvalu!

03 Pro

By

Prosinec 3, 2018 | By |

Klub NATURA pořádá ve spolupráci s Gymnáziem Dvůr Králové n/L

XXIII. ples absolventů královédvorského gymnázia

Kdy?   V sobotu 2. března 2019 od 20 do 02 hod v Hankově domě!

Kdo hraje k tanci?   Hudební skupina Jari-Kurri-Band

Kolik zaplatíte?    Vstupné je 200 Kč – a něco na tombolu ….

Ptáte se, proč máte jít na tento ples?

  • Setkáte se s bývalými spolužáky!
  • V tombole vyhrajete úžasné, zcela nepotřebné věci!
  • Svou účastí podpoříte i činnost Klubu NATURA!
  • Prostě zažijete skvělý večer a možná i díky Vám vyhraje Vaše třída cenu za nejlepší účast!
  • Předtančení Vás zaujmou a možná i inspirují!!

 Zamluvení stolů a prodej vstupenek:

Vstupenky budou prodávány v předprodeji přímo v Hankově domě od pondělí 28. ledna, a to:

Pondělí: 13–21 hod.

Úterý až čtvrtek: 9–12 hod a 14–16 hod.

Dále je možné koupit vstupenky i při každém večerním programu v Hankově domě (plesy, divadlo).

Doporučujeme Vám domluvit se s ostatními zájemci z Vaší třídy a zamluvit stůl pro určitý počet lidí, kteří už si pak vstupenky budou chodit kupovat.

 Těšíme se na Vás!

Aktuální informace na události našeho FB: https://www.facebook.com/events/349371212505220/

 

26 Lis

By

Noc venku 2018 a GDK

Listopad 26, 2018 | By |

GDK je jedním z partnerů Noci venku: Martin Kazmirowski (4.C) zde v premiéře uvedl svůj dokument Není pomoc jako pomoc, v němž se zamýšlel nad prostředky, jež jsou vhodné pro lidi v krizi v závislosti na jejich individuální situaci a potřebách. Kromě názorů profesionálů z oblasti sociálních služeb a zdravotnictví zachytil též osudy dvou osob, které náhle přišly o své domovy a pomohla jim právě dobře zvolená pomoc… Někteří žáci 4.C jsou také spoluorganizátory akce, zapojili se do vlastního „nocování venku“ a vybudovali pro ně svůj vlastní „hrad“…