Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

03 Led

By

Konzultace o prospěchu a chování žáků

3 ledna, 2023 | By |

V úterý 10. ledna 2023 od 16 do 18 hodin se konají individuální konzultace o prospěchu a chování žáků; jednotliví vyučující budou k dispozici v kabinetech a dalších místnostech dle rozpisu vyvěšeného během dne konzultací v budově školy a uvedeného v rozpisu konzultací (PDF).
V případě, že uvedený termín nebo způsob konzultací z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, lze využít dobu pravidelných konzultačních hodin vyučujících uvedenou ve vyvěšeném rozpisu a na učitelském portfoliu, případně sjednat individuální schůzku s vyučujícím i mimo dobu uvedených konzultačních hodin. Schůzku je vždy vhodné domluvit předem prostřednictvím IS Bakaláři, telefonicky nebo e-mailem.

Volba zástupce rodičů nezletilých žáků ve školské radě

V tomtéž a následujícím dni, tj. v úterý 10.01.2023 a ve středu 11.01.2023, bude probíhat od 7:30 do 18 hodin v knihovně školy volba zástupce rodičů nezletilých žáků ve školské radě. Právo volit má každý zákonný zástupce nezletilého žáka navštěvujícího školu. Každý nezletilý žák školy má prostřednictvím svého zákonného zástupce při volbě jeden hlas (tj. zákonní zástupci mají společně tolik hlasů, kolik jejich nezletilých dětí navštěvuje školu).

Kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady jsou na základě podaných návrhů následující zákonní zástupci (v abecedním pořadí):

1. Luděk Dobrý, 45 let, ZZ nezletilého žáka 1.C a 4.C
2. Arnošt Jäger, 44 let, ZZ nezletilého žáka 1.C a 4.C
3. Jaroslav Klička, 47 let, ZZ nezletilého žáka 2.C
4. Gabriela Varet, 44 let, ZZ nezletilého žáka 1.C

Bližší informace k průběhu volby jsou uvedeny na webu školy v sekci Školská rada.