Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

01 Čvc

By

Talent centrum na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

1 července, 2022 | By |

Kurz Příroda kolem nás (projekt Královéhradeckého kraje Talent centra) byl určen pro žáky různých škol se zájmem o biologii, kteří se chtějí pod vedením odborných lektorů blíže seznámit především s pracovními postupy užívanými v praxi. Proběhl od ledna do května 2022.

V průběhu kurzu byl kladen důraz na samostatnou práci žáků v terénu. Účastníci si vyzkoušeli metody terénní práce, které jsou využívané například v rámci mezinárodních srovnávacích projektů nebo v běžné praxi pro stanovení čistoty a kvality vodního prostředí. Nedílnou součástí práce studentů bylo i vyhodnocení a následná prezentace získaných výsledků.

Kurz byl sestaven z pěti tematických bloků: Ptáci v zimě, Zoobentos (obyvatelé dna vodních toků či nádrží), Fytobentos (řasy rostoucí na dně vodních toků či nádrží), Edafon (obyvatelé hrabanky) a závěrečná exkurze. Každý blok byl zahájen prezentací pro seznámení s daným společenstvem a metodami výzkumu. Následovala samostatná práce žáků, kdy si mimo jiné osvojili potřebné dovednosti při práci se základní biologickou technikou, jako je dalekohled, binokulární lupa, mikroskop a samozřejmě fotoaparát pro pořízení podrobné dokumentace. Závěrečnou částí každého bloku byl seminář moderovaný odborným lektorem, kde účastníci prezentovali a diskutovali své výsledky.

Celý kurz byl koncipován tak, aby mohl dle potřeby proběhnout jak prezenčně, tak i online formou.

Kurzu se zúčastnilo 10 žáků ze dvou středních a třech základních škol Královéhradeckého kraje. Certifikát získalo 8 žáků, z našeho gymnázia to byla Daniela Kulhavá, Vojtěch Hojný a Matěj Šejna. Gratulujeme!

RNDr. Jana Dobroruková