Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

01 Bře

By

Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami

1 března, 2022 | By |

Cílem kurzů je seznámení se způsobem testování a rozsahem testované látky, ukázky typových otázek, vlastní řešení a rozbor testových úloh. Každému zájemci nabízíme dvě lekce českého jazyka a dvě lekce matematiky. Kurzy budou návazné; v prvním z nich vyučující seznámí s typickými otázkami a úlohami, které se obvykle u přijímacích zkoušek objevují. Dle vhodnosti nasdílí žákům vzorové zadání pro domácí samostatnou práci, jejíž modelové řešení pak bude v druhé části kurzu podrobněji rozebráno.
Anonymně přístupné sdílené úložiště pro potřeby přípravných kurzů k přijímacím zkouškám

Kurzy se budou konat v období od 9. do 30. března 2022 vždy každou středu od 14:30 v rozsahu 60–90 minut. Vzhledem k momentálně mírně pozitivní epidemické situaci se kurzy budou konat prezenční formou v označených učebnách školy.

Pro 7. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část 09.03.2022 (Še), 2. část 23.03.2022 (Še)
Matematika: 1. část 16.03.2022 (Šp), 2. část 30.03.2022 (Šp)

Pro 9. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část 16.03.2022 (St), 2. část 30.03.2022 (St)
Matematika: 1. část 09.03.2022 (Tk), 2. část 23.03.2022 (Tk)

Pokud máte o přípravné kurzy zájem, vyplňte prosím přihlašovací formulář, případně použijte QR kód:


https://forms.office.com/r/3stHpQvGUG

Vzorové testy přijímacích zkoušek

Pro zlepšení přípravy k přijímacích zkouškám zkoušky byly uvolněny vzorové testy a zadání z minulých období a nově je dostupná také aplikace ČŠI InspIS SETmobile pro smartphony a tablety, v níž jsou po prvotní registraci k dispozici ukázkové testy pro přijímací zkoušky na střední školy a testy pro profilovou část maturitní zkoušky.