Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

26 Říj

By

ZRUŠENO! – Plenární schůze SPG a ŠR

26 října, 2021 | By |

01.11.2021: vzhledem ke zvyšujícímu se počtu našich žáků, kterým je nařízena karanténa z důvodu rizikového kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19, a celkově horšící se situaci s onemocněním COVID-19 bylo za účelem snížení rizika šíření nemoci rozhodnuto o zákazu přítomnosti třetích osob v prostorách školy. Z tohoto důvodu se plenární schůze SPG a ŠR a následné třídní schůzky a konzultace, původně plánované na úterý 2. listopadu 2021 od 16 hodin, neuskuteční. Zákonní zástupci budou o studijních výsledcích žáků informováni prostřednictvím informačního systému Bakaláři.

Děkujeme za pochopení této situace, kdy jednáme z důvodu co nejvyšší eliminace vzájemných kontaktů mezi žáky školy a zároveň mezi dalšími potencionálně rizikovými osobami, s nimiž přicházejí žáci do styku.

Původní text:

+ třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků

V úterý 2. listopadu 2021 od 16 hodin jsou do auly školy zváni rodiče, zákonní zástupci i samotní žáci na plenární schůzi Spolku přátel gymnázia a Školské rady. Na programu bude prezentace SPG, ředitelky školy a předsedkyně Školské rady a informace o aktuálním dění na gymnáziu.
Po ukončení plenární schůze (okolo 17 hodin) budou v jednotlivých třídách probíhat třídní schůzky s jednotlivými třídními učiteli a následně konzultace o prospěchu a chování. Jednotliví vyučující budou v uvedené době k dispozici ve svých kabinetech a dalších místnostech dle rozpisu vyvěšeného během uvedeného dne v budově školy a na této webové stránce. V případě odůvodněné nepřítomnosti vyučujícího na konzultacích lze využít doby jeho pravidelných konzultačních hodin, vzhledem k současné situaci je však nutné s ním schůzku vždy domluvit prostřednictvím IS Bakaláři, telefonicky nebo e-mailem.

Osobní účast na schůzi a následných třídních schůzkách a konzultacích je umožněna pouze za striktního dodržení veškerých aktuálně platných protiepidemických pravidel, zejména povinnosti nasazené ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole pro všechny přítomné bez výjimky.
Osobám, které vykazují příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění, není osobní přítomnost ve škole povolena. Pro tyto účely bude zajištěna možnost neveřejného online přenosu plenární schůze v prostředí MS Teams. Odkaz na online přenos bude zaslán během úterý 2.11.2021 prostřednictvím IS Bakaláři; přístup bude umožněn pouze autorizovaným uživatelům po přihlášení na účet žáka v MS Teams.