Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

21 Pro

By

Vydali jsme knihu!

21 prosince, 2020 | By |

Kroužek tvůrčího psaní Gymnázia Dvůr Králové nad Labem vydal díky grantu I–KAP KHK I svou knihu OSOBY! Pro přiblížení jejího příběhu i obsahu zveřejňujeme úvodní slovo ze s. 7. Kniha bude k zapůjčení ve školní i městské knihovně.

Otevírání knihy je pro každého činnost zajímavá. V našem případě jde ovšem navíc o činnost velmi odvážnou, protože takovou je i naše kniha…

Když před třemi lety dostali češtináři Gymnázia Dvůr Králové nad Labem možnost dávat podněty pro tehdy zpracovávaný školní grant, okamžitě mě napadla studentská kniha. Už dříve jsem četl na internetu zveřejněnou obsáhnou novelu svého tehdejšího studenta Ondřeje Vaňka, zeptal jsem se ho tedy, co si o tom myslí. A když zajásal, navrhl jsem kroužek tvůrčího psaní s cílem vydat knihu studentských textů pro zařazení do grantu – a ono se to povedlo! Grant I–KAP KHK I nám dal zelenou… (Děkujeme!)

Během těchto tří let se tedy scházeli a umělecky povzbuzovali naši literární nadšenci, jejichž počet se ustálil na symbolické sedmičce. Sedm statečných se popralo se sedmi smrtelnými (literárními) hříchy a nakonec se shodlo na společné myšlence tvorby. A tou se staly OSOBY.

A tak se zrodila tato kniha.

Číst ji lze v zásadě trojím způsobem.

První je vhodný pro rodiny pisatelů: Najít v obsahu či listováním svého příbuzného a soustředit se čistě na něj.

Druhý lze doporučit, pokud čtenář – po vzoru televizního diváka s ovladačem v ruce – chce navolit správný „kanál“ podle své nálady: V tom případě kniha nabízí následující programy:

Já + ona (Ondřej Vaněk) – milostná poezie

Ty (Tony Tauchman) – meditativní lyrika

Ono (Kristýna Choutková) – lyrizovaná milostná próza a poezie

My (Eliška Pecnová) – cyklus meditativních próz

Vy (Lucie Ötwösová) – úvahový text a poezie

Vy – vykání (Kristýna Borůvková) – mysteriózní próza

Oni (Annie Hanalei Veselá) – fantasy novela

Třetí bych ovšem doporučil já: Přečíst si celou knihu, protože – jako správná hostina – nabízí mnoho různých chutí, jež až dohromady nabídnou ten nejlepší požitek.

Pro nás, členy kroužku, zůstane kniha trvalou vzpomínkou na družná setkávání plná literatury, humoru a tvořivosti všeho druhu. Vždyť též ilustrace jsou výhradně dílem našich členů! Navíc se zde zrodila i nová přátelství, zvláště v případě našich tvůrců milostných textů, kteří fungovali značně samozásobitelsky…

Jakožto vedoucí kroužku tvůrčího psaní na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem děkuji všem jeho členům (zvláště jeho studentskému náčelníkovi Ondřeji Vaňkovi, bez jehož dávné podpory by patrně nevznikl, protože bych váhal, zda svůj úkol dokážeme splnit) za úžasné chvíle a jiskřivou tvorbu, administrátorům grantu I-KAP KHK I, bez jejichž vyčerpávajícího úsilí by projekt neměl nejmenší naději,  i naší škole, jež jako studnice talentů, pokladnice myšlenek, vír názorů i zátiší hloubalů stála v pozadí této knihy.

Snad v ní alespoň něco z toho najdou i její čtenáři.

PhDr. Ivo Rejchrt