Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

12 Říj

By

Změna výuky od 12. října 2020

12 října, 2020 | By |

Gymnázium se na změny zveřejněné MŠMT dne 8. října 2020 připravilo týž den úpravou rozvrhů všech tříd. Žáci i učitelé byli o změnách v systému výuky informováni v pátek 9. října.

Přechod na distanční způsob vzdělávání jsme vyzkoušeli již na jaře. Poučeni z tehdejšího výukového režimu i na základě dotazníkového šetření mezi žáky v prvním zářijovém týdnu tohoto školního roku jsme se rozhodli přikročit k povinné on-line výuce v tzv. blocích, abychom snížili podíl prodlevy při střídání předmětů a vyučujících. Výuka od tohoto dne probíhá ve většině případů v dvouhodinových vyučovacích blocích oddělených dvěma přestávkami (25minutovou a hodinovou na oběd), u třetích a čtvrtých ročníků jsou volitelné předměty v jednohodinové dotaci, vesměs v odpoledním bloku. Teoreticky tedy mají žáci tři předměty denně, většina tříd končí výuku ve 14:05 hod. Vytvořením nového rozvrhu jsme se snažili eliminovat zbytečně dlouhé přestávky, které by v najetém rozvrhu od 1. 9. 2020 vznikly pouhým vypadnutím výchovných předmětů. A též jsme při stanovení rozvrhu zohlednili fakt, že vzdálená výuka je časově náročnější na probrání a interakci s žáky.

Žáci víceletého gymnázia (prima a sekunda) měli od 12. 10. 2020 stále výuku prezenční, rozvrh jim byl ale též změněn dle výše uvedeného scénáře. Jednak jsme jako gymnázium potřebovali časově sehrát obědovou pauzu s jídelnou SPOŠ, jednak pro sladění výuky se zbývajícími osmi třídami školy. Od středy 14. 10. 2020 přešli i oni na on-line výuku.

Žáci i rodiče byli informováni o možné výpůjčce školních notebooků, probíhá již od pátku 9. 10. 2020, neplnoletí žáci si musí přijít pro notebook v doprovodu rodiče či zákonného zástupce.

Veškeré informace jsou žákům i rodičům zasílány přes IS Bakaláři, stejně tak i dotazy zodpovídá vedení školy tamtéž.

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka gymnázia