Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

02 Pro

By

Toulka světem filosofie

2 prosince, 2019 | By |

V úterý 26. 11. 2019 dorazil na společenskovědní seminář maturitních ročníků vzácný host – náš absolvent Mgr. Václav Hampel, doktorand oboru Filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Připravil si program o Ludwigu Wittgensteinovi, důležité postavě dějin filosofie 20. století. Přiblížil též rytmus studia a vědeckého života v oblasti filosofie, přijímací řízení a své pozitivní zkušenosti se svou školou. Také nás pozval na Filosofickou olympiádu, již FF UHK organizuje. Děkujeme za zajímavé informace i možnost spolupráce absolventů a studentů našeho gymnázia!