Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

01 Říj

By

Polytechnický kroužek v Moravském krasu

1 října, 2019 | By |

Ve dnech 26.–29. září 2019 se uskutečnilo šesté soustředění polytechnického kroužku, jako vždy financované naším grantem I-KAP KHK I. Tentokrát bylo zaměřené na  území CHKO Moravský kras a CHKO Pálava. Akce se zúčastnilo 44 žáků a jejich vedoucích z našeho gymnázia a z partnerské ZŠ a MŠ Bílá Třemešná.

V pátek byly na programu exkurze do Punkevních jeskyní a do jeskyní Sloupsko-šošůvských. Součástí prohlídky Punkevních jeskyní byla i projížďka na člunu po ponorné říčce Punkvě, kterou průvodce a kormidelník v jedné osobě velice vtipně komentoval. Ohleduplně nás i varoval před různými zúženinami, kdy se boky člunu třely o skálu, ale většinou přišlo varování  s malým zpožděním, takže se někteří z nás nestihli před skalním výstupkem uhnout. Po návštěvě Punkevních jeskyní jsme se po naučné stezce vrátili na chatu Macocha, kde jsme bydleli. Cestou jsme v Punkvě lovili bezobratlé živočichy a sledovali výskyt typických rostlin. Říčka byla sice velmi mělká, ale dostatečně hluboká na to, aby si mnozí stihli promáchat boty. Před exkurzí do Sloupsko-šošůvských jeskyň jsme si prošli blízké okolí a sledovali krasové jevy. Večer došlo jako vždy k sepsání pozorovaných rostlin a živočichů a také pojmů, které jsme slyšeli od průvodců v obou jeskyních. Večer jsme vyslechli přednášku pracovníka CHKO Moravský kras.

V sobotu jsme navštívili Archeopark Pavlov. Zhlédli jsme film o vývoji člověka, vyslechli úvodní slovo průvodce a pak jsme si prohlédli zajímavě pojatou výstavu, týkající se dějin člověka v této lokalitě. Odpoledne jsme vyšli na Pálavu, kde jsme se zaměřili na rostliny a živočichy. Večerní program byl věnován jedovatým rostlinám a živočichům, se kterými se na našem území můžeme setkat, a ukázce canisterapie. Oba programy lektorky byly pro účastníky velmi zajímavé. Canisterapeutický pes Murphy byl velice šikovný a vlídný a ukázky jeho výcviku nás nadchly.

Náplní nedělního dopoledního programu byla návštěva informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany. Po zhlédnutí filmu o využití jaderné energie jsme se ve dvou skupinách věnovali s průvodkyněmi velice atraktivně uspořádaným modelům a schématům, díky kterým si i mladší účastníci odnesli představu o tom, co probíhá v jaderné elektrárně. Poslední zastávka byla na Mohelenské hadcové stepi, kde jsme se věnovali typické biocenóze rostlin a živočichů na hadcovém podloží.

Program byl velice bohatý, na „volno“ prakticky nikdy nedošlo. Přesto si myslíme, že o další, jarní exkurzi bude zase velký zájem.

RNDr. Jana Dobroruková