Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

30 Srp

By

GDK vstupuje do školního roku s novými odbornými učebnami a laboratoří

30 srpna, 2019 | By |

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I je Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem zapojeno do aktivit Podpory polytechnického a odborného vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti. Projekt se realizuje od ledna 2018 (na 36 měsíců) a v letošním roce o letních prázdninách proběhla modernizace poslucháren chemie, biologie, fyziky a zrekonstruovala se fyzikální laboratoř.

Zmodernizování učeben se neobešlo bez stavebních úprav, na kterých se významně podílel i vlastník budovy, město Dvůr Králové nad Labem. Ve čtyřech učebnách tak došlo během devíti týdnů kromě výmalby k celkové výměně elektroinstalace, centrálně řízených radiátorových termostatických hlavic, vyměněna byla osvětlení učeben dle současných norem, rekonstrukce se dočkaly i parkety a povrchově se upravila topná tělesa.  

Na základě pěti výběrových řízení realizovaných v minulém školním roce se učebny vybavily jak nábytkem (stoly, židlemi, atypickými skříněmi na učební pomůcky), tak počítačovou technikou, učebními pomůckami (vizualizéry pro přenos demonstrovaných jevů dataprojektorem, mikroskopem s kamerou, či např. sadami pro experimenty s elektřinou, mechanikou apod).  Moderní tabule, zatemnění a ozvučení místností doladily kompletní nový háv odborných učeben, kde kromě výuky přírodovědných předmětů budou probíhat tradiční semináře pro vyšší ročníky gymnázia, polytechnický kroužek pro zájemce z okolních škol, workshopy, akce pro ZŠ a semináře pro veřejnost.

Gymnázium tak nyní disponuje dvěma velmi kvalitními laboratořemi (chemická byla zrekonstruována před pěti lety) a posluchárnami pro zázemí polytechnických aktivit. Celkové výdaje z projektu přesáhly 2 milióny Kč.

V pátek 30. 8. 2019 proběhlo slavnostní zahájení provozu čtyř zmodernizovaných místností. Představitelé Královéhradeckého kraje v čele s Mgr. Martinou Berdychovou, náměstkyní hejtmana pro školství, kulturu a sport, vedení města Dvora Králové nad Labem v čele se starostou Ing. Janem Jarolímem, generální partner školy Ing. Jiří Hlavatý a další pozvaní absolventi  si prohlédli nové prostory a seznámili se s průběhem přestavby a celého grantu i s dalšími našimi akcemi. Pan statutární ředitel Hlavatý přivítal zlepšení podmínek pro studium na našem gymnáziu. Paní náměstkyně Berdychová také ocenila přínosnost rekonstrukce pro další rozvoj technického vzdělávání i vstřícnost a spolupráci města jako majitele budovy.

Děkuji všem účastníkům projektu, jehož zdárnému průběhu věnovali nesmírně mnoho úsilí, a věřím, že inovované učebny dále zvýší kvalitu výuky i její atraktivitu, na čemž nám velmi záleží. Současně přeji studentům i pedagogům úspěšný nový školní rok!

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka