Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

28 Zář

By

Matematika v praxi

28 září, 2018 | By |

Součástí environmentálního kurzu primy (1. C) byla mimo jiné zážitková aktivita Matematika v praxi, která proběhla ve středu 19. 9. 2018 v odpoledních hodinách v okolí Pecky. Přilehlý les a rybník kempu Pecka tvořily nejen příjemnou kulisu, ale byly i nezbytnými pomůckami v řešení úloh. Žáci byli rozděleni do pracovních skupin po 4-5.

Na šesti stanovištích plnili následující úkoly:

1. Určovali plochu rybníku pomocí pásma
2. Určovali plochu rybníku pomocí mapy
3. Vytyčovali 1 ar a pak zakreslovali na papír průměry stromů ve vytyčeném prostoru
4. Určovali vzdálenost dvou stanovišť
5. Určovali objem nádoby
6. Určovali hmotnost soudku plného vody

Ve většině skupin panovalo soutěžní, pracovní klima a chuť daný úkol zvládnout co nejlépe a hlavně správně. Jakmile žáci dokončili úkoly na stanovištích, následovalo vysvětlení správných řešení z úst pedagogů (Mgr. Libora Špačka a Mgr. Jakuba Stránského), jakým způsobem měli žáci dané úkoly vyřešit (někde bylo i více možností), případně jak příště zpřesnit svá měření a výpočty. Lze konstatovat, že většina skupin úkoly správně vyřešila. Žáci sami hodnotili celou akci kladně a úkoly jim přišly zajímavé.

Mgr. Libor Špaček