Hlavní stránka
Exkurze a zájezdy

Čtenářská gramotnost v praxi – poznávací exkurze do Terezína

Naši žáci se 17.4. 2018 zúčastnili poznávací exkurze do Terezína, kterou jim umožnil grant určení na zvyšování čtenářské a literární gramotnosti. Vydali jsme se tam se třídou 3.A, doplněnou žáky z druhého ročníku, tedy přesněji z 2.A.terezin2018_512

Cesta nás vedla na místa, která jsou dodnes velmi tristní, nicméně je dobře, že se zde mohli dozvědět o tom, jak se během druhé světové války ubližovalo lidem, kteří v podstatě za nic nemohli, jen žili v hrozné době s šílenými pravidly. Viděli jsme Malou i Velkou pevnost Terezína, města založeného Josefem II. v době 18. století. Obě pevnosti nacisté využili jako vězení a ghetto především pro židovské obyvatelstvo, jež posléze z velké části posílali dál do koncentračních táborů v Polsku či Německu.

Dozvěděli jsme se spoustu detailů o osudech dětí i dospělých, známých i neznámých lidí všech možných národností. Cílili jsme na informace o kultuře v ghettu, sledovali jsme příběhy života v ghettu i ve filmu v místním kině. Nejvíce jsme vzpomínali na osobnosti, které se snažily přežít vězení i ghetto prostřednictvím kulturní činnosti. Mnozí z vězňů se sebezapřením, ale rádi hráli divadlo, vydávali časopis Vedem, psali básně, kreslili obrázky všeho, co bylo kolem vidět. Bohužel jen smrt, zubožení, zoufalství.

Ze známých osobností vězněných v ghettu můžeme jmenovat i Arnošta Lustiga, který přežil nejen toto věznění, ale ještě další dva koncentrační tábory.

Jsme rádi, že žijeme v dnešní době a že se nám nedějí takové věci jako v Terezíně v letech 1942–1945.


  11. 05. 2018, autor: Ivana Syrovátková Vytisknout článek
Bakaláři - Elektronická evidence výuky
Vyhledat na
www.gym-dk.cz
Sponzoři a projektoví partneři