Hlavní stránka
Mimoškolní činnost

Mimoškolní činnost

Mimoškolní činnost žáků a vyučujících - zájmové kroužky, SOČ, exkurze, zájezdy...


Rozvoj osobnosti studentů gymnázia je podporován různými doplňkovými aktivitami, jako jsou exkurze na zajímavá místa, sportovní a odborné soutěže, zahraniční jazykové a poznávací zájezdy, turistické kurzy a podobně. Pro další poznání, pobavení a odpočinek slouží školní výlety a zájezdy na kulturní akce (divadla, muzikály). Ve svém volném čase mají studenti také možnost pracovat v různých zájmových kroužcích.

Tematické exkurze umožňují studentům alternativním způsobem prohlubovat znalosti získané ve škole. V minulých letech bylo pořádáno také několik zahraničních zájezdů, které slouží studentům hlavně k prohloubení znalostí cizích jazyků.

V rámci výuky tělesné výchovy pořádá naše škola každoročně několik sportovních akcí. Studenti 1. ročníků absolvují týdenní zimní výcvikový lyžařský kurs, studenti 2. ročníků výběrový vodácký kurs, studenti 3. ročníků pak týdenní letní sportovně-turistický nebo cyklistický kurs. V průběhu roku se konají obvykle také tři sportovní dny - zimní ve sportovní hale, jarní turistický a letní atletický. Sportovně nadaní studenti naší školy se pravidelně zúčastňují soutěží v atletice, košíkové, ledním hokeji, kopané, odbíjené a vybíjené, stolním tenisu, plavání, házené, softbalu a dalších.

Žáci školy se pravidelně účastní též různých odborných olympiád (chemické, matematické, fyzikální, biologické, ekologické, olympiády v českém jazyce a jazykových olympiád), středoškolské odborné činnosti a dalších soutěží, v nichž často dosahují vynikajících úspěchů.

Zájmové kroužky

Astronomický kroužek má jako hlavní oblast své občasné působnosti pozorování noční oblohy a fotografování zajímavých objektů na ní. Pro tuto činnost využívá kroužek školní hvězdárnu, vybavenou moderním zrcadlovým dalekohledem Meade LX-200. Pro členy kroužku jsou pořádány víkendové pozorovací výjezdy, vždy do míst s čistou oblohou nebo souvisejících s astronomií (hvězdárny či planetária). Členové kroužku se také účastní prázdninového soustředění mladých astronomů v Úpici.

Zručnost studentů při práci s přírodním materiálem rozvíjí kroužek Devatero řemesel.

Přírodovědný kroužek úzce spolupracuje s Klubem Natura a snaží se formou výletů, exkurzí, přednášek a prací v laboratoři vzbudit ve studentech zájem o přírodu, přičemž se hlavně zaměřuje na výchovu k ekologickému myšlení.

Sportovní kroužky nabízejí široké spektrum sportovních aktivit:

  • basketbalový chlapců
  • basketbalový děvčat
  • volejbalový
  • horolezecký
  • atletiky
  • gymnastiky
  • posilování
  • tance

  21. 07. 2007, autor: Josef Bělina Vytisknout článek
Bakaláři - Elektronická evidence výuky
Vyhledat na
www.gym-dk.cz
Sponzoři a projektoví partneři