Hlavní stránka

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 17 nalezených)

| 0-15 | 15-17 |
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 17

SOUTĚŽ NEJEN PRO BYSTRÉ HLAVY

ZÁVĚREČNÉ zadání č. 17

 

 

 

Příklad 1 (5 bodů)

Přemístěte destičky tak, aby všechny šrafované kruhy byly v jedné řadě.

      1

 

 

Příklad 2 (3 body)

Přemístěním jedné zápalky vytvořte zlomek 1/3.

 

         1a_02     

 

 

              řešení odevzdejte do pondělí 23.1.


  16. 01. 2017, autor: Libor Špaček Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 16

SOUTĚŽ NEJEN PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 16

 


Příklad 1 (5 bodů)

 

1a

Příklad 2 (3 body)

Nahraďte písmena číslicemi tak, aby platilo:

 

2

 

 

 

 

řešení odevzdejte do úterý 15.1.

 


  09. 01. 2017, autor: Klára Halaxová Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 15

SOUTĚŽ NEJEN PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 15

 


Příklad 1 (5 bodů)

Doplňte do koleček čísla od 1 do 10 tak, aby součty čísel v rozích kosočtverců a na kružnici byly stejné.

                

 15a

 

 

Příklad 2 (5 bodů)

Rozestavte na šachovnici 4 dámy tak, aby ohrožovaly všechna pole kromě čtyř označených.

              15b

 

 

              řešení odevzdejte do úterý 3.1.


  19. 12. 2016, autor: Klára Halaxová Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 14

SOUTĚŽ NEJEN PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 14

 


Příklad 1 (5 bodů)

Doplňte do čtverce na obrázku tyto útvary, tak aby odpovídaly číslům na stranách čtverce.

14a

Příklad 2 (3 body)

Rozdělte čtverec na 4 stejné části, každou se 4 kameny.

 

14b 

 

 

  řešení odevzdejte do pondělí 19.12.


 

 


  12. 12. 2016, autor: Klára Halaxová Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 13

SOUTĚŽ NEJEN PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 13

 


Příklad 1 (5 bodů)

                       KILLER SUDOKU

Platí standardní pravidla sudoku a navíc čísla v rozích určují součet čísel v ohraničených oblastech. Čísla v oblastech se nesmí opakovat.

 

13a

 

 

Příklad 2 (3 body)

Haně a Daně je dohromady 52 let. Haně je 3x tolik let, jako bylo Daně, když bylo Haně 2x tolik jako je Daně dnes. Kolik let je Daně a Haně?

 

 

         řešení odevzdejte do pondělí 12.12.


  05. 12. 2016, autor: Libor Špaček Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 12

SOUTĚŽ NEJEN PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 12


Příklad 1 (5 bodů)

Domino se skládá z 28 kamenů.

12a1

Rozdělte daný obrázek tak, aby se v něm objevilo všech 28 kamenů.

12a2

Příklad 2 (3 body)

Máte k dispozici tři váčky s mincemi. Ve dvou váčcích jsou pravé zlaté mince, v jednom falešné. Pravá mince váží 10 gramů, falešná 9 gramů. Jak zjistíte jedním vážením, v kterém váčku jsou falešné mince?

 

 

          řešení odevzdejte do pondělí 5.12.


  28. 11. 2016, autor: Libor Špaček Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 11

SOUTĚŽ NEJEN PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 11

 


Příklad 1 (5 bodů)

NONOGRAM 
Máte mřížku se čtvercovými poli, která je třeba vyplnit černě nebo označit X. Vedle každého řádku mřížky je seznam s délkami souvislých bloků černých polí v daném řádku. Také nad každým sloupcem mřížky je seznam s délkami souvislých bloků černých polí v daném sloupci. Vaším úkolem je nalézt všechny černé čtverce.   

11_512

 

Příklad 2 (3 body)

Můžete si vybrat mezi červenými a bílými bonbony. V jedné krabici je jeden druh, ve druhé jiný a ve třetí jsou oba druhy smíchány, což je patrno i z vybarvení vík. Víka jsme ale přehodili, takže žádná krabice neobsahuje bonbony toho druhu, které odpovídá víku. Vy máte jednu krabici pootevřít tak, abyste neviděli její obsah, a vytáhnout si jeden bonbon. Když uhádnete, jaké bonbony jsou v té které krabici, smíte je sníst všechny. Jak uhádnete, kde jsou jaké bonbony?


řešení odevzdejte do pondělí 28.11.


  21. 11. 2016, autor: Klára Halaxová Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 10

SOUTĚŽ NEJEN PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 10

 


Příklad 1 (5 bodů)

Použitím pěti dvojek napište čísla od 1 do 13.

Použijte operace sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocnění,    

odmocnění a závorky.

 

 

Příklad 2 (3 body)

Vepište do čtverce čísla od jedné do šestnácti tak, aby součet

v řádcích, sloupcích a hlavních diagonálách byl stejný.

 

 

 

 

 


 
  

       
       

 

 

 

    

 

 

 

 

    řešení odevzdejte do pondělí 21.11.


  14. 11. 2016, autor: Libor Špaček Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 9

SOUTĚŽ NEJEN PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 9

 


Příklad 1 (5 bodů)

Na jednom břehu řeky jsou tři turisté a tři lidožrouti. Jejich úkolem je dostat se na druhou stranu řeky. Mají k dispozici loďku pro dva. Pozor, lidožrouti nesmí být nikdy v převaze, jinak turisty sní. Jak se mají všichni dostat ve zdraví na druhý břeh?

    

Příklad 2 (3 body)

Kolik je v daném obrazci trojúhelníků?

9

 

 řešení odevzdejte do pondělí 14.11.

 


  07. 11. 2016, autor: Klára Halaxová Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 8

SOUTĚŽ NEJEN PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 8

 


Příklad 1 (5 bodů)

ANTI-VIRUS

8a1_512       8a2_512

Hra ANTI-VIRUS je k zapůjčení u Šp.

 

 

Příklad 2 (3 body)

Dřevěná krychle má hranu o délce 4 cm. Natřeme ji barvou a pak rozřežeme na krychličky o hraně 1 cm. Určete počet krychliček, které mají

   a) žádnou stěnu nabarvenou

   b) jednu stěnu nabarvenou

   c) dvě stěny nabarvené

   d) tři stěny nabarvené

 

 

 

              řešení odevzdejte do pondělí 7.11.

                        začínáme druhou část soutěže

  druhá část soutěže nejen pro bystré hlavy :D

 


  31. 10. 2016, autor: Klára Halaxová Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 7

SOUTĚŽ PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 7

 


Příklad 1 (5 bodů)

Rozhodněte, jak přivést elektrický proud do všech pěti míst tak, aby bylo elektrické vedení co nejkratší.

7a1_512

 

 

Příklad 2 (3 body)

Doplňte následující dvě čísla dané číselné řady

4, 3, 9, 7, 16, 13, 25, 21, 36, 31, 49, 43

 

 

     řešení odevzdejte do pondělí 31.10.

            • 31.10 - uzávěrka první části soutěže

            • první tři řešitele budou odměněni

            • další týden začínáme od nuly


 


  24. 10. 2016, autor: Libor Špaček Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 6

SOUTĚŽ PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 6


Příklad 1 (5 bodů)

Upořádejte vybrané díly vpravo na mřížku rébusu, aby žádné zvíře nebylo  

vedle     

svého nepřítele:

Kočka nesmí sousedit s myší.

Pes nesmí sousedit s kočkou.

Rozzuřený pes nesmí sousedit s žádným psem.

Navíc zvířata nemohou sousedit se svým oblíbeným jídlem:

Kočka nesmí sousedit s rybou.

Pes nesmí sousedit s kostí.

Myš nesmí sousedit se sýrem. 

  6aa

6a2_512 

6a_512_01

 

 

Příklad 2 (3 body)

Ve staré indické věštírně byly tři bohyně, které odpovídaly na otázky tak, že Pravda mluvila vždy pravdu, Lež vždy lhala a Moudrost, která někdy mluvila pravdu a někdy lhala. Do této věštírny přišel filozof a chtěl vědět, jak sedí bohyně vedle sebe. Nejprve se zeptal bohyně sedící vlevo: „Která bohyně sedí vedle tebe?“ Dostal odpověď: „Pravda.“ Pak se zeptal prostřední: „Kdo jsi?“ a dostal odpověď: „Moudrost.“ Naposled se obrátil k pravé bohyni s otázkou: „Kdo sedí vedle tebe?“ Odpověď zněla: „Lež.“ Jak filozof určil pořadí sedících bohyň?

 

 

 

řešení odevzdejte do pondělí 24.10.


 


  17. 10. 2016, autor: Klára Halaxová Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 5

SOUTĚŽ PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 5

 


Příklad 1 (5 bodů)

 

Rozluštěte šifru    

zvata_512

 

 

Příklad 2 (3 body)

 

Sedlák přinesl ke kováři 5 kusů řetězu, každý o třech článcích, a žádal, aby je spojil v jeden řetěz. Jak to kovář provedl, aby se rozseklo a svařilo znovu co nejméně článků?

5b_512

 

 

  řešení odevzdejte do pondělí 17.10. 

 


  10. 10. 2016, autor: Klára Halaxová Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 4

SOUTĚŽ PRO BYSTRÉ HLAVY

Zadání č. 4


Příklad 1 (5 bodů)

Šachový kůň skákal po šachovnici 6 x 6 čtverečků tak, že navštívil každé políčko právě jednou. U některých políček je uvedeno pořadové číslo jeho skoku. Doplňte ostatní políčka.

 

4a_512 

Příklad 2 (3 body)

TANGRAM

Složte trojúhelník z daných obrazců.

 

4b_512 

 

 

         řešení odevzdejte do pondělí 10.10.


 

 


  03. 10. 2016, autor: Libor Špaček Vytisknout článek
Soutěž pro bystré hlavy

Zadání č. 3

Zadání č. 3

 

Příklad 1 (5 bodů)

Na rybářských závodech sedělo na břehu vedle sebe 5 rybářů.

Jejich jména: František Jiří, Karel, Milan, Petr.

Příjmení: Krása, Horák, Malina, Pospíšil, Vaněk.

Zaměstnání: učitel, redaktor, malíř, mechanik, soustružník.

Chytili: kapra, candáta, úhoře, parmu, štiku.

Na kraji seděl malíř, který chytil úhoře.

Vedle Petra seděl Krása, který chytil parmu.

Redaktor Pospíšil seděl vedle Maliny.

Malina lovil uprostřed a chytil kapra.

Učitel Vaněk byl vedle soustružníka Jiřího.

František Horák seděl vedle Milana.

Karel chytil candáta.

Jak se jmenuje mechanik?  Kdo chytil štiku?

 

Příklad 2 (3 body)

Určete, které z domečků lze nakreslit jedním tahem, a u nich naznačte postup.

bitmap_512 


  26. 09. 2016, autor: Klára Halaxová Vytisknout článek
| 0-15 | 15-17 |

Bakaláři - Elektronická evidence výuky
Vyhledat na
www.gym-dk.cz
Sponzoři a projektoví partneři