Hlavní stránka

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 21 nalezených)

| 0-15 | 15-21 |
Projekty a granty

Projekt etické výchovy na našem gymnáziu v roce 2015

Naše škola realizovala v roce 2015 projekt Paměť a naděje v životě ... podpořený z rozvojového programu Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání.

 

Zpráva o realizaci projektu zde.03. 02. 2015, autor: Petr Minář Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a granty

Projekt Zlepšení kvality vzdělávání na gymnáziu, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005183

 

opvvv1_512

 

opvvv2_512 


  25. 10. 2017, autor: administrator Vytisknout článek
Erasmus+

Projekt Erasmus+

Rubrika: Erasmus+
Kromě odkazů na oficiálních stránkách projektu Erasmus+ jsou veškeré soubory dostupné ke stažení též ve školním elektronickém archivu projektu Erasmus+ .

  26. 09. 2016, autor: Lucie Heilová Vytisknout článek
Projekty a granty

Rozvoj talentů

Ve školním roce 2015/16 byl na Gymnáziu Dvůr Králové využit jeden ze strategických dotačních programů Královéhradeckého kraje pod hlavičkou Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže – rozvoj talentů. Celkové náklady projektu činily 15.536 Kč, z toho poskytnutá a vyčerpaná dotace 10.000 Kč, tedy 64,4% z celkové částky. Osobní náklady ve výši 5.000 Kč byly použity k úhradě práce učitelů a konzultantů při přípravě na odborné a talentové soutěže a za vedení zájmových kroužků. Ostatní neinvestiční náklady tvořily většinovou část projektu ve výši 10.536 Kč. Tato částka byla použita k pořízení meteorologické stanice, která byla nainstalována na střechu budovy gymnázia. Je schopná monitorovat základní meteorologické veličiny a zaznamenat jejich historii. Data jsou přístupna na školních webových stránkách. Poskytované informace slouží při výuce přírodovědných předmětů a samozřejmě jsou dostupné veřejnosti. Za podporu Královéhradeckého kraje děkujeme a věříme, že bude pokračovat.
khk 
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

  09. 12. 2015, autor: Jakub Stránský Vytisknout článek
Projekty a granty

Vzdělávání učitelů v zahraničí

Nejen studenti, ale také učitelé se musí neustále zdokonalovat ve svých znalostech. Proto jsme byli rádi, když se naší škole podařilo získat grant Zvyšování kvality výuky, díky němuž jsme společně s Mgr. Valtrovou a Mgr. Poláškovou vyjely za vzděláním do Londýna, Mgr. Rambousková pak zavítala na gymnázium v německém Cloppenburgu. Na programu samozřejmě nebylo jen pilování jazyků, ale díky kurzům metodiky jsme byly obohaceny o nové nápady a zjistily jsme, jaké jsou nové trendy ve výuce cizích jazyků. Nedílnou součástí našeho pobytu bylo také ubytování v hostitelských rodinách, kde jsme měly možnost mluvit o každodenních starostech obyvatel Anglie (resp. Německa) a kde jsme se také podívaly pod pokličku na jejich názory týkající se dění ve světě a v Evropě. Všechny jsme rády za cennou zkušenost, kterou jsme naším pobytem v zahraničí získaly.

 

london_512

  12. 11. 2015, autor: Lucie Heilová Vytisknout článek
Projekty a granty

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0001

 dumeu_512

Jsme  zapojeni do projektu Učíme digitálně, registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.3.00/51.0026


  12. 09. 2014, autor: Jiří Erlebach Vytisknout článek
Projekty a granty


  11. 09. 2014, autor: Jiří Erlebach Vytisknout článek
Projekty a granty

dumeu_512 

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem zpracovalo v rámci šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT následující DUMy rozdělené dle tématických oblastí do sad:

 1. Anglický jazyk, oblast dle RVP 1-Jazyk a jazyková komunikace, autor Mgr. Věra Procházková – info@gym-dk.cz
 2. Německy mluvící země, oblast dle RVP 1-Jazyk a jazyková komunikace, autor Mgr. Lada Marousková – info@gym-dk.cz
 3. Ruský jazyk, oblast dle RVP 1-Jazyk a jazyková komunikace, autor Mgr. Dana Dalibabová– info@gym-dk.cz
 4. Zeměpis, oblast dle RVP 6 – Člověk a příroda, autor Blanka Hofmanová – info@gym-dk.cz
 5. Vybraná témata ze společenskovědního semináře, oblast dle RVP 5-Člověk a společnost, autor: Ivo Rejchrt – info@gym-dk.cz
 6. Mediální výchova, oblast dle RVP 5-Člověk a společnost, autor: PhDr. Ivana Syrovátková – info@gym-dk.cz
 7. Latinské texty – výklad k textům v učebnici Latina pro gymnázia, A. Hakenová, oblast dle RVP 1 –Jazyk a jazyková komunikace, autor: Jaroslav Neumann – info@gym-dk.cz
 8. Pravopis, oblast dle RVP 1 – Jazyk a jazyková komunikace, autor: Yveta Šecová – info@gym-dk.cz
 9. Dějiny umění, oblast dle RVP 7 - Umění a kultura, autor: Klára Halaxová – info@gym-dk.cz
 10. Fyzika, oblast dle RVP 6 - Člověk a příroda, autor: Jakub Stránský – info@gym-dk.cz
 11. Chemie, oblast dle RVP 6 - Člověk a příroda, autor: Jakub Stránský – info@gym-dk.cz
 12. Základy výpočetní techniky, oblast dle RVP 3 – Informační a komunikační technologie, autor: Mgr. Stanislav Ježek – info@gym-dk.cz
 13. Chemie (anorganická, biochemie), oblast dle RVP 6 - Člověk a příroda, autor: Eva Polášková – info@gym-dk.cz
 14. Biologie – viry, bakterie, botanika, zoologie, oblast dle RVP 6 - Člověk a příroda, autor: Jana Dobroruková – info@gym-dk.cz
 15. Fyzika, oblast dle RVP 6 - Člověk a příroda, autor: Mgr. Jiří Erlebach - info@gym-dk.cz
 16. Hudební výchova, oblast dle RVP 7 – Umění a kultura, autor: Mgr. Pavlína Flídrová - info@gym-dk.cz
 17. Biologie, oblast dle RVP 6 - Člověk a příroda, autor: Šárka Rutrlová - info@gym-dk.cz
 18. Dějepis 2. světová válka, oblast dle RVP 5 – Člověk a společnost, autor: PhDr. Ivana Syrovátková - info@gym-dk.cz
 19. Matematika – funkce, oblast dle RVP 2 – Matematika a její aplikace, autor: Libor Špaček - info@gym-dk.cz
 20. Matematika – geometrie, RVP 2 – Matematika a její aplikace,    autor: RNDr. Vladimír Hušek - info@gym-dk.cz

Autoři příslušné sady na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR.

  11. 09. 2014, autor: Jiří Erlebach Vytisknout článek
Projekty a granty

Projekt Erasmus+ na naší škole!

 

Pro vzdělání našich studentů děláme maximum. Také proto jsme rádi, že se nám podařilo uspět s grantovou žádostí v oblasti mobilit žáků a studentů, což pro nás a naše partnerské školy z Německa a Polska znamená získání finančních prostředků ve výši 80.000 EUR na spolupráci a výměnné pobyty. Tématem našeho projektu je "Following the steps of J. A. Comenius" a hlavním komunikačním jazykem je angličtina. Studenti tak budou mít možnost rozvíjet své komunikační dovednosti a navíc se dozvědět mnoho zajímavostí o jedné z našich největších osobností.

erasmuslogo_512


  03. 09. 2014, autor: Lucie Heilová Vytisknout článek
Projekty a granty

Dotační program Královéhradeckého kraje

Ve školním roce 2014/15 byl na Gymnáziu Dvůr Králové využit jeden ze strategických dotačních programů Královéhradeckého kraje pod hlavičkou Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže – rozvoj talentů. Smyslem programu je pomoci studentům nalézt snadnější cestu k vědomostem a praktickým dovednostem v oboru, který je zajímá a inspiruje. Z tohoto důvodu byly v dotaci získané prostředky využity zejména k podpoře zájmových kroužků a činností směřujících k přípravě studentů na odborné soutěže, ať již humanitně nebo přírodovědně zaměřené. Z dotace byl hrazen zejména nákup biologických preparátů a literatury v ruském a anglickém jazyce. Část prostředků byla použita k odměnám pro vedoucí kroužků a odborné konzultanty. Za podporu Královéhradeckého kraje děkujeme a věříme, že bude pokračovat.

 

hk_kraj

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje


  17. 10. 2012, autor: Jakub Stránský Vytisknout článek
Projekty a granty

Výstava na radnici

Na základě našeho loňského projektu Tři mapy kraje F. A. Šporka byla místním muzeem a knihovnou Slavoj vyhlášena výtvarná a literární soutěž Kraj F. A. Šporka. Tento týden se můžete ve výstavní síni Staré radnice seznámit s jejím ohlasem. Sami návštěvníci svým hlasováním stanoví vítěze výtvarné soutěže v jednotlivých kategoriích a mají možnost si přečíst literární "šporkovské" práce. Výstavu doplňuje připomenutí projektu (postery, filmy) a pozoruhodný kalendář, který vznikl v Kohoutově jako svědectví o pohledu dětí na historické památky v obci.

Návštěvníci se tak mohou pokochat tvořivostí naší mládeže a absolvovat - v těchto dnech obzvláště cenné - zahřívací kolo před vlastními oslavami 350. výročí narození F. A. Šporka v březnu tohoto roku.

vystava__spork_120 vystava_spork_1_120 vystava_spork_2_120

 vystava_spork_3_120 vystava_spork_4_120


  07. 02. 2012, autor: Ivo Rejchrt Vytisknout článek
Projekty a granty

Who wants to be a Europeanaire?

Projekt Comenius 1 – návštěva partnerských škol z Polska a Německa

V neděli 10. dubna 2011 přijeli do Dvora Králové nad Labem polští a němečtí studenti na výměnný pobyt. Do tohoto projektu je zapojena polská Střední průmyslová škola v Gorzowě, německé Gymnázium v Gersthofenu a studenti prvního ročníku dvorského Gymnázia.

První den návštěvy, v pondělí 11. 4., jsme se poprvé setkali se svými budoucími kamarády z Polska a Německa a začali jsme mezi sebou anglicky komunikovat. Ještě tentýž den jsme jim ukázali zdejší ZOO a přitom jsme prohlubovali naše přátelství a vzájemnou spolupráci.

V úterý 12. 4. jsme navštívili Harrachov (skokanské můstky, sklárnu, Mumlavské vodopády, zámek a hrobku Harrachů) a na zpáteční cestě ještě Tešnovskou přehradu a Hájemství. V tomto týdnu se pak ještě uskutečnil výlet do Prahy( Pražský hrad, Královská cesta, Strahovský klášter atd.) a toulky Královedvorskem( Hospital Kuks, Ratibořice, Braunův Betlém).

Ve čtvrtek 14. 4. odpoledne celý týden vyvrcholil vědomostní soutěží, kterou připravila česká skupina. Všechny příjemně překvapily vědomosti polských a německých studentů, kteří získali stejný počet bodů. V pátek 15. 4. jsme se s oběma výpravami naposledy setkali na české půdě a rozloučili jsme se.

Projekt byl úspěšný, z čehož vyplývá i hodnocení samotných studentů: „Byla to zajímavá zkušenost. Našli jsme si nové kamarády a zjistili, že angličtina je globálním prostředkem k dorozumívání mezi lidmi jiných národností a kultur.“ Tímto však projekt Comenius nekončí a těšíme se na říjen příštího roku, kdy pojedeme do polského Gorzowa.

Více o projektu na www.comenius.pl

Jakub Marko


  19. 05. 2011, autor: Věra Zumotová Vytisknout článek
Projekty a granty

Hradecké zmatení jazyků

Jakými všemožnými zvuky je také možné se dorozumívat, jsme důkladně prozkoumali my,  kteří se podílíme na projektu Podpora rozvoje  evropanství.  28.3. jsme se zúčastnili akce Den jazyků alias Deutsch an der Uni anders, což bylo  realizováno v rámci projektu LITTERA. Třebaže jsme se po celou dobu nacházeli pod střechou hradecké Pedagogické fakulty, bylo na nás mluveno anglicky, německy, francouzsky a rusky.


Pokračování 08. 04. 2011, autor: Lada Marousková Vytisknout článek
Projekty a granty

Ohlasy na projekt Tři mapy kraje F. A. Šporka a jeho zhodnocení

Projekt Tři mapy kraje F. A. Šporka se v úterý 15. března 2011 uzavřel prezentací ve Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové n. L. Zaplněný sál se seznámil s ideály, průběhem i výsledky  této akce. Nejvíce pozornosti si vysloužily studentské filmy na toto téma. O pozitivním ohlasu svědčí nejen potlesk přítomných, ale také články v místním tisku - v Krkonošském deníku a Královédvorsku.

Vedoucí projektu (Lada Biňovcová, Ivo Rejchrt) děkují všem zúčastněným spolupracovníkům, zvláště inspirátorce projektu Ing. Jarmile Tyrnerové, která též se svým Keramickým studiem sponzorsky zajistila většinu výtvarných činností, a filmové konzultantce Ing. Janě Hnilicové, předsedkyni Asociace české videokultury Medialog o. s., jež vytvořila film o filmu. Největší dík patří ovšem zúčastněným třídám 2.A a 4.C. Zejména technici ze skupin a moderátoři věnovali projektu čas i  dlouho po ukončení natáčení.

Vytvořené filmy budou zapojeny do propagace výstavy i soutěže u příležitosti 350. výročí narození F. A. Šporka 2012 i nadále. Třeba se s nimi ještě setkáte...


Pokračování 18. 03. 2011, autor: Ivo Rejchrt Vytisknout článek
Projekty a granty

Pozvánka na Tři mapy kraje F. A. Šporka v muzeu

Náš "šporkovský" projekt tříd 2.A a 4.C vrcholí! V úterý 15. března 2011 v 17 hodin ho ve Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem představíme veřejnosti - záměr, průběh i výsledky, jimiž jsou mj. výtvarná díla, kroniky i osobité studentské filmy, jež v úplnosti promítneme. Premiéru tu bude mít film o filmu. Na závěr bude vyhlášena zajímavá umělecká soutěž pro děti a mládež.

Přijďte se podívat!


  03. 03. 2011, autor: Ivo Rejchrt Vytisknout článek
| 0-15 | 15-21 |

Bakaláři - Elektronická evidence výuky
Vyhledat na
www.gym-dk.cz
Sponzoři a projektoví partneři