Hlavní stránka

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 15 nalezených)

Zahraniční zájezdy

Kterak se gympl do Skotska podíval

Naše škola má mnoho tradičních možností pro studenty, kteří chtějí vidět kus světa – vánoční Drážďany, ruský Petrohrad, Francii a jednou za dva roky také Britské ostrovy. Letos byl tento zájezd halen do modrobílého ondřejského kříže.

Skotsko se téměř padesáti studentům pod vedením statečných učitelek Mgr. Strnadové a RNDr. Valtrové představilo přesně tak, jak je známo – plné tradic, vlastenectví, symboliky a především krásné přírody. Před hranicemi kdysi i dnes velmi hájeného skotského historického území jsme překročili ještě jednu v historii podobně bouřlivou hranici, tou byl Hadriánův val, nejvzdálenější linie na ostrovech v moci Římské říše. 

Branou do Skotska se pro nás stalo jeho hlavní město Edinburgh s mohutným hradem jako dominantou. Skotsko je zkrátka země hradů zasazených do sytě vybarvených kopců. Co se studentům jistě zarylo do paměti, byl Stirling, město, které mohli vidět i z místa velkolepého monumentu postaveného na památku Williama Wallace, jenž zde v boji za nezávislost své země vybojoval nejedno vítězství proti vojskům Anglie. Ten samý den bylo při návštěvě palírny odhaleno také tajemství slavného symbolů zdejšího kraje - skotská whisky. Možná ještě slavnější symbol okusili mnozí doslova na vlastní kůži, když si následující den smočili nohy v jezeře Loch Ness. Tři noci se o poskytnutí noclehu a zázemí postaraly místní rodiny z okolí města Stirling, nebyl student, který by si nepopovídal s rodilými Skoty. 

Se zemí tartanů a dud se všichni rozloučili tak, že zavítali na ostrov Skye, o kterém pro představu stačí uvést, že jen málokterá destinace je tak vyhledávána filmaři z celého světa pro scény a záběry nádherných a mnohdy kouzelných říší. 

Přírodní národní park Lake District na severu Anglie byl příjemným zpestřením dlouhé cesty ze Skotska až do živoucího a neméně strhujícího desetimilionového Londýna, který si řada prohlédla z výšky 130 metrů, jichž dosahuje Londýnské oko. Mezi další divy tohoto města patřila třeba unikátní díla mistrů v Národní galerii a díla běhu času v Britském muzeu, po ochutnávce rušných ulic centra Londýna nasedla výprava na autobus směrem domov.

V součtu: návrat se znalostmi a zkušenostmi hodnými historických dobrodruhů, pro něž by cesta, jako byla tato, znamenala podnět nejen k přezdívce „světaznalců“ v jejich domovině, možná i k sepsání obsáhlých cestovních svazků, s obrazem více pamětihodností v hlavě, než jich kdy ve škole stačili probrat, s více fotografiemi na mobilu každého z účastníků, než bylo pořízeno za prvních sto let vývoje fotoaparátu, a s výrazy skotského slangu, po kterých přeběhne jejich lektorkám v hodinách anglického jazyka mráz po zádech, to vše za pouhých devět dní. Děkujeme.

Ondřej Vaněk (4.C)

Skotsko 2017

Fotogalerie

<-->

<-->


  06. 10. 2017, autor: Lucie Heilová Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

ERASMUS+

V sobotu 10. října 2015 v brzkých ranních hodinách vyrazila z GDK naše výprava dvanácti studentů pod vedením našich profesorek Procházkové a Šecové na sedmihodinovou cestu do bavorského města Herriedenu. Po první části projektu „Following the Steps of J. A. Comenius“ („Po stopách J. A. Komenského“), která proběhla v květnu ve Dvoře Králové, nás (a naše partnery z polského Lešna) tentokrát čekal krásný týden v prosperujícím německém městečku a jeho blízkém i vzdálenějším okolí.

 

 

erasmus_512

 


Pokračování 04. 11. 2015, autor: Lucie Heilová Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Co podniknout, když začne škola? Což si takhle zajet do Anglie!

Anglie. Každý z nás ji touží navštívit a objevit její krásy. Nicméně již v pradávnu se tu vyskytl jeden problém. Od České republiky Anglie odcestovala, řekněme, až za moře daleko, a tak hned na začátku naší cesty jsme byli postaveni před ohromnou výzvu. Vytrénovat autobus a připravit ho na dalekou cestu za Brity. Trmáceli jsme se dlouhých 22 hodin, avšak jsme houževnatí a vytrvalí Češi, a tak jsme vytrvali a s menší pomocí trajektu jsme pokořili i nastražené moře.

anglie1_512

Pokračování 30. 09. 2015, autor: Lucie Heilová Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Zájezd gymnazistů do Petrohradu

Ve středu 3. září ve 21:30 jsme vyrazili autobusem od budovy gymnázia. Zatímco jsme spali, projeli jsme celým Polskem. Po přenocování v litevské Marijampoli jsme navštívili Horu křížů u městečka Šiauliai. Další zastávky se konaly v lotyšských lázních Jurmala a v hlavním městě Riga, kde jsme nocovali.

V sobotu večer jsme plni očekávání konečně dorazili do Petrohradu, kde nás uvítal krásný hotel Moskva. Prvním bodem pestrého programu byla v neděli okružní jízda autobusem s milou průvodkyní Jelenou, která nám dělala společnost po celou dobu pobytu.

Všem se velice líbil Jekatěrinský palác s Jantarovou komnatou a parkem v Carském Selu (dnešní Puškino). V pondělí nás autobus s malou přestávkou u Smolného kláštera dopravil do Petropavlovské pevnosti. Samozřejmě jsme nevynechali prohlídku Izakijevského chrámu. Obdivovali jsme také sochu Petra I., tzv. Měděného jezdce, který je symbolem Petrohradu. Nenechali jsme si ujít ani noční otevírání osvětlených mostů.

V úterý jsme uctili památku obětí blokády Leningradu na Piskarjovském hřbitově. Neubránili jsme se slzám dojetí a smutku. Už veselejší bylo fotografování u křižníku Aurora a návštěva světoznámé galerie Ermitáž. Při samostatné procházce po Něvském prospektu jsme měli možnost nahlédnout do chrámů Kazaňského a Spas na krovi.

Před rozloučením s Petrohradem jsme zavítali k Finskému zálivu do Petrodvorců, které prosluly svými nádhernými fontánami.

Na zpáteční cestě jsme dvě noci strávili v Pskově a Vilniusu. Petrohrad nás nadchl a rádi bychom se tam vrátili.

piter1_120 piter2_120

Tereza Kazmirowská a Olga Škrabánková, studentky 3. C


  18. 09. 2014, autor: Dana Dalibabová Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Stromy přátelství mezi Dvorem Králové a Cloppenburgem

Když v roce 1998 přijel Rudolf Mautner na Gymnázium ve Dvoře Králové, mohla se zdát jeho myšlenka na vzájemnou spolupráci české a německé  a školy pouhým přáním,  jež se může uskutečnit, či nikoliv. Ale ono se uskutečnilo a díky tehdejší němčinářce paní Mgr. Marii  Sklářové došlo k zahájení výměnných pobytů mezi naší školou a gymnáziem v dolnosaském Cloppenburgu. V tomto roce se uskutečnila již 9. výměna. Jsou přátelství či projekty, jež se časem rozpadají, ale u nás  je tomu spíše naopak. Přátelství mezi Cloppenburgem a Dvorem Králové trvá a je stále intenzivní. Někteří  žáci využívají navázaného vzájemného kontaktu  a navštěvují rodiny v Německu i během školního roku.  Na naší škole se vytvořil tým učitelů, kteří vidí v této výměně smysl a jsou schopni obětovat v týdnu, kdy tu jsou němečtí hosté, veškerý volný čas, za což jim moc děkuji! A nejen učitelé, ale letos se na společném programu podíleli i někteří rodiče, kterým patří též mé poděkování.


Pokračování 27. 05. 2014, autor: Lada Marousková Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Deštivá, ale krásná Anglie

Plni očekávání jsme nasedli 8. září do autobusu a vydali jsme se na dalekou cestu do Anglie. Již během jízdy přes Německo, Belgii… a poté i na trajektu jsme snili o Londýně a dalších půvabných místech Velké Británie. A když jsme druhý den po ránu začali vnímat jízdu po levé straně a déšť, hned nám bylo jasné, že jsme v cíli.


Pokračování 22. 10. 2013, autor: Lada Marousková Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Zájezd do Petrohradu 6.-15. 9. 2012

Ve čtvrtek v 7 hodin ráno jsme všichni plni očekávání nastoupili do autobusu.

První noc jsme strávili v litevském hotelu v Marijampoli. Dále jsme pokračovali směr Riga. Tam na nás už čekala paní průvodkyně, která se nás snažila během dvou hodin seznámit s nejslavnějšími pamětihodnostmi města.

V sobotu jsme přejeli ruské hranice a k večeru dorazili do Petrohradu. Jeho najzajímavějšími místy nás po celou dobu provázela paní Jelena. Nejdříve nám ukázala Petropavlovskou pevnost. Měli jsme štěstí a viděli vojenskou přehlídku. Poté jsme zamířili do vězení, kde nám průvodkyně velice barvitě popisovala způsob, jakým bylo zacházeno s politickými vězni.

 

peterburg_2012_512
(více fotografií ve fotogalerii Petrohrad 2012 )

Dalším bodem programu byl Izákův (Isaakijevskij) chrám. Kolem sedmnácté hodiny jsme měli rozchod na Něvském prospektu, kde jsme jako správní turisté vzali útokem obchody se suvenýry. Dále jsme navštívili Carské selo, světoznámou galerii Ermitáž s obrazy starých mistrů a Piskarjovský hřbitov, který připomíná tragické události za druhé světové války a oběti blokády města. Prošli jsme se po parku v Petrodvorcích a povozili se na lodičce po Něvě a jejích ramenech.

Většina z nás využila nabídky jít do divadla. Zhlédli jsme nádherný balet Labutí jezero.

Ve středu jsme se rozloučili s Petrohradem a odjeli přenocovat do Pskova. Ráno nás čekala prohlídka opevnění a chrámu. Zpáteční cestu nám zpestřil pobyt ve velmi zajímavém městě Vilnius.

Naší poslední zastávkou se stal vodní hrad Trakai. Na tamější tržnici se rozkutálely naše poslední peníze a my jsme se vydali na dlouhou cestu domů.

Z celého zájezdu jsme si odvezli mnoho dojmů a vyzkoušeli jsme si ruský jazyk v praxi. Rádi budeme vzpomínat na paní průvodkyni Jelenu. Dobře jsme vycházeli i s dalšími účastníky zájezdu - studenty gymnázia z Čelákovic.

Zdislava a Klára Kazmirowské


  20. 09. 2012, autor: Dana Dalibabová Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Fotbalové mistrovství v Cloppenburgu

Konečně jsme se dočkali 16. června a plni radosti jsme se rozjeli za studenty z dolnosaského gymnázia, s kterými jsme navázali přátelství při jejich dubnové návštěvě. Do Cloppenburgu jsme dojeli právě když probíhal zápas Česka s Polskem na fotbalovém mistrovství Evropy. Po tomto zápasu byli určitě naši němečtí hostitelé hrdi, jaká návštěva to k nim přijela!

 

cloppenburg_512

 


Pokračování 24. 07. 2012, autor: Lada Marousková Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Francie 2012

Ve dnech 21. – 28. března 2012 se skupina asi 20 studentů našeho gymnázia vydala na týdenní zájezd do Francie.

První zastávka se uskutečnila v regionu Alsasko, kde jsme navštívili „křižovatku Evropy“, město Strasbourg. Po prohlídce města jsme viděli ještě několik dalších typických měst Alsaska, například Colmar.

Druhý den jsme pokračovali dále do Lotrinska. Přijeli jsme do malé vesničky Grand, v níž se nachází zajímavá mozaika a římský amfiteátr. Samozřejmě jsme museli vyzkoušet, zda v něm opravdu funguje akustika. Dále jsme pokračovali do rodné vesničky Johanky z Arku, Domrémy, kde jsme si prohlédli baziliku a kostel.

Další den pak následoval přejezd do Burgundska k pramenům řeky Seiny, kde mnozí z nás přešli přes první most přetínající Seinu. Následovalo milé překvapení v podobě archeologických vykopávek v Alésii. Na památku galského vůdce Vercingetoriga se zde tyčí památník. V obci Vézelay jedna talentovaná studentka našeho gymnázia vyzkoušela akustiku místní baziliky svým nádherným zpěvem.

 

138_prameny_seiny_400

Více fotografií ve fotogalerii Francie 2012

 


Pokračování 13. 04. 2012, autor: Blanka Hofmanová Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Výměnný pobyt studentů – Projekt Comenius

V neděli 16. října jsme vyrazili v rámci projektu Comenius do polského města Gorzówa. Bylo nás deset studentů ze 2.A a dvě paní profesorky. Když jsme překonali cestu plnou překážek, ať už nevolnost z jízdy, nebo policejní kontrolu, rozprostřelo se před námi město Gorzów. Na první pohled nás asi nejvíce zaujal ,,Gorzówski bulwar ", jímž je toto město proslulé. Ubytováním jsme byli doslova nadšení...! Během pobytu v Gorzówě jsme spolu s německými a polskými kolegy navštívili většinu gorzovských památek a kulturních center, ochutnali mořskou vodu omývající polské břehy a dokonce jsme byli pozváni na koncert zdejší filharmonie. Po necelém týdnu v Polsku, jsme Gorzówu dali sbohem a nabiti pozitivní energií se vrátili ....do Dvora.

Doufáme, že takového projektu jsme se neúčastnili naposled!

Antonie Holubová, Martina Janečková


  18. 11. 2011, autor: Věra Zumotová Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Jak jsme byli v Cloppenburgu.....

Výměnný pobyt s dolnosaským Cloppenburgem, v pořadí již šestý, začal už v dubnu. Tehdy se k nám naši němečtí vrstevníci se "nahrnuli jako velká voda“ a prožili u nás veselý turistický týden.

Pokračování 19. 10. 2010, autor: Lada Marousková Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Byli jsme v Rusku!

Snad na všech školách se pořádají výlety,výměnné pobyty i poznávací zájezdy po Evropě. To byla samá Anglie, Německo, Francie... Ale do východních zemí se podíval málokdo. Nám, studentům dvorského gymnázia, byla minulý rok nabídnuta možnost zájezdu právě do jedné z nich - do Ruska.


Pokračování 04. 10. 2010, autor: Dana Dalibabová Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Opětovná návštěva z Dolního Saska

V polovině dubna  jsme očekávali vzácnou návštěvu, a to naše německé přátele z partnerské školy z dolnosaského Cloppenburgu. Nutno podotknout, že se jedná o tradiční akci našich škol, vždyť výměnný pobyt studentů se uskutečnil již pošesté. Naši přátelé dorazili plni očekávání a dychtiví nových zážitků v sobotu 17. dubna večer, v čele se svými sympatickými učiteli Paulem Fröhlem a Nikolasem  Kokengem.

Pokračování 06. 05. 2010, autor: Lada Marousková Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Výměnný pobyt v Cloppenburgu (SRN) letos již popáté

Letos již popáté se uskutečnilo oboustranné setkání studentů našeho gymnázia se studenty naší družební školy Liebfrauenschule v dolnosaském Cloppenburgu.

Výměnné týdenní pobyty v obou zemích organizujeme každé dva roky a mají vždy dobrý ohlas.


Pokračování 18. 09. 2008, autor: Lada Marousková Vytisknout článek
Zahraniční zájezdy

Česko-holandský výměnný projekt

Pod názvem Spolu v Evropě se ve stávajícím školním roce uskutečnil již čtvrtý ročník výměny studentů a pedagogů mezi střední školou Isala College v holandském městečku Silvolde a Gymnáziem ve Dvoře Králové n. L.

Vzájemné kontakty trvají od roku 2001. Každý druhý rok se skupiny asi třiceti studentů a dvou nebo tří učitelů z každé země navzájem navštíví, po dobu pobytu je jim poskytnuto ubytování a stravování v hostitelské rodině a stráví týden při různých aktivitách společně se svými partnery.

K osvědčeným činnostem patří vytváření společného projektu a jeho prezentace, poznávání partnerského města a jeho okolí nebo návštěva metropole partnerské země. Součástí výměny je také sportovní činnost a dostatek volného času na kulturu a zábavu.

Účastníci mají příležitost prověřit v praxi nejen své znalosti cizích jazyků získané studiem, ale také schopnost navázat přátelské vztahy a vzájemně se tolerovat při práci na společném úkolu i při zábavě ve volném čase.


Pokračování 27. 05. 2008, autor: Eva Kotoušová Vytisknout článek

Bakaláři - Elektronická evidence výuky
Vyhledat na
www.gym-dk.cz
Sponzoři a projektoví partneři