Hlavní stránka

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 77 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-77 |
Odborné soutěže a SOČ

Krajské kolo ekologické olympiády

Ve dnech 18. a 19. října se družstvo královédvorského gymnázia ve složení Tereza Klimešová, Magdaléna Kohoutová a Kateřina Pavelková zúčastnilo krajského kola ekologické olympiády, které se konalo v Ekocentru Orlice, sídlícím ve skanzenu v Krňovicích nedaleko Hradce Králové. Společně s dalšími deseti týmy jsme nejdříve vyplnily test a po obědě jsme v terénu zpracovávaly praktický úkol, zaměřený na dřeviny mimo les. Po večeři část týmů prezentovala zpracování domácího úkolu, což byl návrh památného stromu, a poté jsme odjeli na ubytovnu v Hradci Králové.  Ráno jsme byli autobusem dopraveni zpátky do Krňovic, kde po snídani prezentovala druhá část týmů své návrhy památných stromů.  Poté jsme šli na prohlídku skanzenu a zasadili jsme společně strom v jeho areálu. Následoval oběd, po něm vyhodnocení a odjezd domů. Umístily jsme se na pátém místě. Věřím, že to byla zajímavá zkušenost nejen pro nás, ale i pro všechny ostatní účastníky.

Magdaléna Kohoutová, 5.C

ekoolympida_1_512

  01. 11. 2017, autor: Jana Dobroruková Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Ohlédnutí za projektem „Věda je zábava“

Koncem minulého školního roku vyvrcholilo snažení studentů zapojených do projektu „Věda je zábava“, který je vyhlašován Univerzitou Palackého v Olomouci. Do projektu se zapojili „chemici junioři“ – studenti tehdejší 2.C: Anna Mokrá, Anna Kozáková, Adriana Karbanová, Martina Vu, Jakub Seneta, Kateřina Hlavatá, Jana Paríšková a Jana Rousková.

V rámci zadaného tématu „Rostliny, léčivé látky, drogy“ studenti pracovali na vybraných zajímavých úkolech a experimentech. Využívali obornou literaturu, věnovali se přípravě rostlinných produktů a vrátili se „ke kořenům“ a zpracovávali léčivé rostliny různými metodami a technologiemi. Získané výsledky sepsali formou odborné práce a připravili prezentaci k obhajobě, která se konala na studentské konferenci na PřF UP v Olomouci. Zde se neztratili ani v konkurenci starších studentů gymnázií a se svojí prací „Metody zpracování léčivých rostlin ve fytoterapii“ se umístili na 3. místě.

vda_je_zbava_komp_512

  27. 09. 2017, autor: Eva Polášková Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Soutěž v anglickém jazyce – „BIG ENGLISH COMPETITION“

Každoročně na naší škole probíhají různé projekty a soutěže a ani letošek není výjimkou. Žáci budou mít možnost zúčastnit se soutěže v AJ, kde nebude nouze o ceny. Během tří měsíců by si žáci měli vybrat krátkou scénku od libovolného autora, ze seriálu nebo filmu, zpracovat ji po svém v anglickém jazyce a vše natočit na video. Originalita je samozřejmě vítána. Uzávěrka příjmu videí je 30. 11. 2017. Scénky budou vyvěšeny na Facebooku školy a každý se může zúčastnit hlasování. Vyhlášení soutěže se uskuteční při vánoční besídce. Touto akcí chceme připomenout Evropský den jazyků, který se slaví 26. září.

poster_aj_2017_512

  11. 09. 2017, autor: Lucie Heilová Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Historie a současnost Hartského potoka

I v tomto školním roce se naše gymnázium zúčastnilo soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) zásluhou studentek 5.C Barbory Senetové, Kamily Šlapákové a Kateřiny Vobořilové s prací s názvem Historie a současnost Hartského potoka. Práce je pojata jako pomůcka pro základní školy Dvora Králové nad Labem a blízkého okolí pro zejména mimoškolní přírodovědnou a vlastivědnou činnost a byla jim již předána. Pokud bude mít některá škola zájem si projít doporučený úsek potoka s programem poznávání stromů a odběr a poznávání bentických živočichů, nabízí gymnázium pomůcky pro odběr, případně i účast lektora z řad studentů nebo učitelů.

Děkujeme za zajímavou práci a těšíme se na další "sočky" příští rok!

so2b_512


  15. 05. 2017, autor: Jana Dobroruková Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Cizí jazyky u nás učit umíme!

Stalo se již tradicí, že studenti našeho gymnázia obsazují v krajském kole konverzační soutěže v ruském jazyce přední místa. Nejinak tomu bylo i letos. V kategorii základních škol jsme měli 2 zástupce - Anička Mokrá obsadila krásné 3. místo a Martin Kazmirowski (oba 2. C) 1. místo! V kategorii SŠ I se Kamila Odrášková (2. A) umístila na 2. místě a Terka Kazmirowská (5. C) na 1. místě!  A postupuje do kola ústředního, které se koná příští měsíc v Praze.

Vzorně nás reprezentovali i studenti anglického a německého jazyka. Anna Kozáková (2. C) obsadila v kategorii II B v angličtině 2. místo v okresním kole a v krajském krásné 4. místo!

Vojtěch Hojný (5. C) na olympiádě v německém jazyce byl v okresním kole 2. a v krajském kole 8.

Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Reprezentanti v rustine


  27. 03. 2017, autor: Dana Dalibabová Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Soutěže v anglickém jazyce

Ti, kteří si chtěli vyzkoušet svou znalost angličtiny a srovnat ji se znalostmi jiných studentů, měli v průběhu 1. pololetí hned několik příležitostí. V listopadu se naše škola zúčastnila soutěže Best in English, kde soutěžili studenti z 28 států a 694 škol (celkem 15107 účastníků). Naším nejvýše umístěným se stal Jan Kristan z 5.C, který v konkurenci téměř 7000 českých studentů obsadil krásné 169. místo.


Pokračování 06. 02. 2017, autor: Lucie Heilová Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Biologický seminář Budiž světlo!

Pro soutěžící v biologické olympiádě v kategoriích A a B (střední školy) z našeho i sousedních krajů se na GDK konal přípravný seminář na téma Budiž světlo. Jako lektory se nám podařilo získat spoluautora přípravného textu prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UK a dva odborníky na toto téma z řad vysokoškolských studentů, mj. našeho absolventa Daniela Bohutínského z Lékařské fakulty Hradec Králové. Ze semináře si navíc studenti škol, které projevily zájem, neodnesli jen mnoho nových znalostí, ale zdarma také zajímavé materiály, které vytvořila PřF UP Olomouc v projektu EU pro zkvalitnění výuky biologie, chemie a geologie na základních i středních školách. Autoři materiálů vytvořili jednak tzv. čítanku, ve které jsou zajímavé články k různým kapitolám, dále laboratorní a terénní cvičení pro badatelsky orientovanou výuku a náměty pro mimoškolní činnost. Vzhledem k tomu, že autorkou části biologických textů z oboru zoologie je učitelka našeho gymnázia RNDr. Jana Dobroruková, získala mnoho sad těchto materiálů, které distribuuje do základních i středních škol našeho kraje.

s3b_512

Fotogalerie


  16. 01. 2017, autor: Ivo Rejchrt Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Do republikového kola češtinářské olympiády!

V krajském kole Olympiády v českém jazyce pro ZŠ dne 11. 4. zvítězil Ondřej Vaněk (2.C) a vybojoval si tak postup do ústředního kola, jež má podobu týdenního soustředění pro mladé talenty z celé České republiky. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia i města!

oslava_512
Třídní oslava Ondřejova úspěchu


  15. 04. 2016, autor: Ivo Rejchrt Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Stupně vítězů v krajském a celorepublikovém kole!

Dne 9. 3. 2016 se konalo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce v Hradci Králové. Naše škola navázala na úspěchy v předchozích letech a v zastoupení Kláry Kazmirowské (6.C) obsadila druhé místo v kategorii SŠ II, Eva Horáková (3.A) svou kategorii SŠ I vyhrála a postoupila do celostátního kola, kde skončila třináctá.

Nově jsme se také zúčastnili soutěže německý jazyk pro ZŠ kategorie II. C. Martin Kazmirowski (1.C) obsadil první místo a také postoupil do celostátního kola do Prahy. Tady pak vybojoval 11. 4. v konkurenci zástupců 14 krajů krásné třetí místo.Děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia i města!

stupn_vtz__martin_kazmirowsk_1.c_512

  14. 04. 2016, autor: Dana Dalibabová Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Studenti GDK třetí v České republice!A v rozhlase!

Dne 22. března se skupina studentů ze třídy 4.C vydala do Staré čistírny odpadních vod v pražské Bubenči na vyhlášení výsledků soutěže Voda živá. Tu uspořádala organizace Arnika a právě tým z GDK (ve složení Barbora Senetová, Kamila Šlapáková, Barbora Vobořilová, Kateřina Vobořilová, Vojtěch Hojný) se v konkurenci více než sta dalších soutěžních seskupení z celé republiky probojoval na krásné 3. místo. Po ocenění nejlepších týmů došlo i na prohlídku prostor historického areálu čistírny.

Fotogalerie

Vojtěch Hojný, 4.C

Arnika

Ve středu 30. 3. 2016 byli hosty Jakuba Schmidta na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové RNDr. Jana Dobroruková a Vojtěch Hojný s Barborou Senetovou, aby přiblížili tento svůj úspěch. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci v soutěži – i v tomto pořadu, který si můžete poslechnout zde.

rdio_512


  01. 04. 2016, autor: Ivo Rejchrt Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Okresní Soutěž v anglickém jazyce

V pondělí 15. 2. 2016 na naší škole proběhlo okresní olympijské kolo v anglickém jazyce v kategorii III.A. Vítek Černý (2.A) se umístil na krásném 2. místě a postupuje do krajského kola. Gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Dále nás budou zastupovat Daniel Linda v kategorii II. C, Tomáš Lev a Jan Rutrle v kategorii III.B. Přejeme hodně štěstí – GOOD LUCK!


  18. 02. 2016, autor: Alena Heřmanová Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Vítězství v okresním kole olympiády v českém jazyce!

Vítězem okresního kola olympiády v českém jazyce se stal žák 2.C GDK Ondřej Vaněk (vpravo), jeho spolužák Robert Hamšík tam obsadil hezké 8.–10. místo. Oběma gratulujeme a přejeme Ondřejovi hodně zdaru v krajském kole!
knihy_512

  17. 02. 2016, autor: Ivo Rejchrt Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Úspěchy našich ruštinářek v celostátním kole

Na našem gymnáziu máme další vynikající ruštinářky! Aneta Odrášková (3.A) ve středu 8. 4. 2015 obsadila v celostátním kole konverzační soutěže v ruském jazyce nádherné 4. místo a polepšila si tak oproti loňskému roku o dvě místa!
Ve čtvrtek 9. 4. zastupovala nejen naše gymnázium, ale celý Královéhradecký kraj na celostátním kole konverzační soutěže v ruském jazyce v Praze Klárka Kazmirowská (5.C). Umístila se na krásném 6. místě (ze 14 zástupců všech krajů) a potvrdila společně s Anetou Odráškovou, že i na malém gymnáziu ve Dvoře Králové n. L. vychováváme talenty, kteří se mohou směle měřit s nejlepšími v celé republice.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci!
ao_512

  10. 04. 2015, autor: Dana Dalibabová Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Druhé místo v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce

V úterý 24. března proběhlo na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií. I my jsme měli v kategorii II. C svého zástupce, který dostál svému poslání a naši školu skvěle reprezentoval. Daniel Linda, student primy, nezklamal naši důvěru a obsadil krásné druhé místo. Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy!

 

dan_linda_aj_512

  30. 03. 2015, autor: Věra Procházková Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Další triumf ruštinářek!

Naše škola má za sebou další krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Naše reprezentantky nezaostaly za zářivými úspěchy let předešlých:  

Klára Kazmirowská (kategorie SŠ II) po vzoru své starší sestry Zdislavy (loni druhé v celostátním kole, nyní studentky překladatelství ruského a německého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy) obsadila 1. místo (postup do celostátního kola).

V kategorii SŠ I nedala děvčata šanci nikomu z jiných škol: Aneta Odrášková 1. místo (stejně jako vloni a postup do celostátního kola), Tereza Kazmirowská 2. místo a Bára Senetová 3. místo.

Gratulujeme a děkujeme za vynaložené úsilí nejen našim studentkám, ale také jejich skvělé profesorce Daně Dalibabové.

Vítězky krajského kola konverzační soutěže v ruském jazyce

  10. 03. 2015, autor: Ivo Rejchrt Vytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-77 |

Bakaláři - Elektronická evidence výuky
Vyhledat na
www.gym-dk.cz
Sponzoři a projektoví partneři