Hlavní stránka

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 93 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-93 |
Aktuality

Přihlášky na gymnázium

Rubrika: Aktuality

Upozorňujeme zájemce o studium, že přihlášky je v letošním roce nutné doručit do 1. 3. 2018. Rádi poskytneme informace o studiu na naší škole osobně, telefonicky na čísle 724 394 503, nebo na e-mailu: info@gym-dk.cz

Pro zájemce o studium na naší škole připravujeme konzultační přípravu (přijímací zkoušky nanečisto), uskuteční se ve středu 21. a 28. března 2018 (zvlášť pro čtyřleté a šestileté studium,  a to z matematiky a českého jazyka).

Propagační video naší školy:  

video_512

12. 01. 2018, autor: Petr Minář | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Aktuálně k optimalizaci sítě škol v našem kraji

Rubrika: Aktuality

 

Záměry optimalizace středního školství vedoucí ke sjednocení 21 vzdělávacích zařízení  schválila Rada Královéhradeckého kraje. Změny se dotknou jak středních škol, tak i odborných učilišť. O jednotlivých krocích optimalizace budou hlasovat krajští zastupitelé 4. prosince 2017.

Tisková zpráva ze stránek Královéhradeckého kraje

Z tohoto vyplývá, že naše škola nebyla do těchto záměrů optimalizace zahrnuta. 

 

 29. 11. 2017, autor: Petr Minář Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Změna telefonního čísla

Rubrika: Aktuality

Od pondělí 20. 11. 2017 je zrušena pevná linka na gymnázium.

 

Telefonní číslo kanceláře školy je 724 394 503. Z tohoto čísla budete přepojeni do všech kabinetů.16. 11. 2017, autor: Petr Minář Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Úřední doba školy o prázdninách

Rubrika: Aktuality

Z důvodu oprav v budově školy bude kancelář školy otevřena až ve středu 16. 8. 2017 od 9  do 11 hod. a dále ve středu 23. 8. 2017 od 9 do 11 hod.

Přejeme všem pěkné prázdniny a dovolenou!

 

                                                                    PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

 30. 06. 2017, autor: Petr Minář Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Úřední hodiny školy o prázdninách

Rubrika: Aktuality

Úřední hodiny školy:

Pondělí 4.7.      9-11 hod.

Pondělí 15.8.    9-11 hod.

Pondělí 22.8. až pátek 26.8.  9-11 hod.

Přejeme všem pěkné prázdniny a dovolenou!22. 06. 2016, autor: Petr Minář Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Aktuálně z gymnázia ...

Rubrika: Aktuality

Mnohostranná činnost Gymnázia Dvůr Králové nad Labem přinesla i v uplynulých měsících řadu úspěchů. Jedním z nich byly dva hojně navštívené dny otevřených dveří (ve středu 13. 1. a v sobotu 5. 3.), jež umožnily zájemcům o studium i jejich rodičům lépe nás poznat. Jistě také díky nim – ale i zásluhou dalších propagačních akcí (např. návštěv veletrhů vzdělávání a místních základních škol, programů pro jejich vybrané třídy přímo na gymnáziu, billboardů, inzerce) – jsme dosáhli vysokého počtu přihlášek (45 do šestiletého a 71 do čtyřletého studia). O tom, kdo nakonec bude moci usednout v našich lavicích, rozhodnou přijímací zkoušky 15. 4. (pro čtyřleté studium) a 18. 4. (pro šestileté studium).

Radost nám udělala též řada reprezentantů v postupně probíhajících odborných soutěžích a olympiádách. Postup do krajského kola si již vybojoval Ondřej Vaněk z 2.C v olympiádě v českém jazyce (1. v okresním kole) a v chemii, v olympiádě v anglickém jazyce v různých kategoriích Vít Černý z 2.A (2. v okresním kole), Daniel Linda z 2.C, Tomáš Lev ze 4.C a Jan Rutrle z 5.C, v zeměpisné olympiádě Tomáš Dufek z 2.A (2. v okresním kole), v dějepisné olympiádě Lucie Petráčková a Martin Kazmirowski z 1.C. V němčině a ruštině již proběhla krajská kola a tradičně jsme tam zazářili: Eva Horáková z 3.A konverzační soutěž v ruském jazyce vyhrála a postupuje do celostátního kola, Klára Kazmirowská z 6.C v ní obsadila 2. místo. V němčině Martin Kazmirowski z 1.C obsadil 1. místo s postupem do celorepublikového kola. Gratulujeme reprezentantům naší školy i města a přejeme jim hodně úspěchů v dalších kolech soutěží!

                                                          PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D. 18. 03. 2016, autor: Petr Minář Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Dny otevřených dveří ve školním roce 2015/16

Rubrika: Aktuality

dod2016_512

V letošním školním roce jsme oslavili 125. výročí trvání naší školy a 120. výročí postavení její školní budovy. Kdo neměl možnost navštívit nás v září, má v tomto školním roce ještě dvě příležitosti, a to ve středu 13. ledna 2016 v době od 15 do 18 hodin a v sobotu 5. března 2016 od 9 do 12 hodin.

Zvláště zveme zájemce o studium šestiletého i čtyřletého gymnázia a jejich rodiče. Jim budou    v obou termínech poskytnuty informace o přijímacím řízení a o přípravě na ně a také o průběhu studia na naší škole.


  26. 11. 2015, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Aktuality

Konzultace prospěchu a chování

Rubrika: Aktuality

Konzultace prospěchu a chování se uskuteční ve čtvrtek 8. 1. 2015 od 15 do 17 hodin.

Konzultace u Mgr. Flídrové, Rutrlové a Šecové se uskuteční ve středu 14.1.2015 od 14-15 hodin, případně lze domluvit i jinak(telefon 499320189,e-mail:jmeno.prijmeni@gym-dk.cz) 15. 12. 2014, autor: Petr Minář Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Aktuální informace z gymnázia

Rubrika: Aktuality

V listopadu proběhly volby členů Školské rady při Gymnáziu Dvůr Králové n. L. Zástupcem rodičů nezletilých studentů se stal MUDr. Tomáš Deml, reprezentanty učitelů RNDr. Jana Dobroruková a PhDr. Ivo Rejchrt. Do nové rady dále patří již dříve určení Jakub Jebousek (6.C) za zletilé studenty a MUDr. Pavel Trpák jako zástupce zřizovatele (tj. kraje), který musí doplnit ještě jednoho člena. 

Na plenárním zasedání Spolku přátel Gymnázia Dvůr Králové nad Labem byl 11. 11. 2014 doplněn výbor spolku, který v současnosti tvoří JUDr. Josef Pojezdný jako předseda a členové PharmDr. Vít Hojný, Mgr. Aleš Mostecký, Ing. Christian Kazmirowski a Mgr. Monika Petráčková. Toto plenární zasedání je významné též schválením nového stipendijního řádu, který poskytne studentům s průměrem na vysvědčení do 1,3 měsíční stipendium až 500 Kč a jednorázovou odměnu za úspěchy v soutěžích až 5 000 Kč.

Schválený stipendijní řád  zde17. 11. 2014, autor: Petr Minář Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Úmrtí prof. Miroslava Matějky

Rubrika: Aktuality
                                                                     

S hlubokým zármutkem oznamujeme veřejnosti, že nás 8. září 2014 navždy opustil dlouholetý člen profesorského sboru Gymnázia Dvůr Králové nad Labem pan Miroslav Matějka.

Na našem gymnáziu vyučoval od roku 1956 do roku 1989, kdy odešel na zasloužený odpočinek, matematice a fyzice. Jako důchodce pak učil do roku 1991. Za své dlouholeté působení na naší škole vychoval řadu zájemců o fyziku a technické obory. Čest jeho památce!

Poslední rozloučení se zesnulým proběhne v kostele Českobratrské církve evangelické na náměstí Odboje ve čtvrtek 11. září 2014 od 11 hodin.


  09. 09. 2014, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Aktuality

Úspěchy našich studentů u maturit a přijímacích zkoušek

Rubrika: Aktuality

Ministerské Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) uvolnilo předběžné výsledky společné části maturitní zkoušky v jarním období 2014. Vyplývají z nich nadprůměrné výkony letošních maturantů na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem.

Srovnáme-li jejich a celostátní průměrnou úspěšnost na všech školách (tzv. průměrný dosažený % skór), v českém jazyku dosáhli 81,2 (ČR: 73,3), v cizím jazyku 85,2 (ČR: 75,1) a v matematice 75,0 (ČR: 51,0). Zvláště studenti šestiletého programu jednoznačně zazářili, protože svými výsledky (český jazyk: 86,4, cizí jazyk: 90,8, matematika: 78,7) předstihli průměrný % skór nejen gymnázií všeobecně (český jazyk: 83,0, cizí jazyk: 87,1, matematika: 69,0), ale také tradičně nejúspěšnějších víceletých gymnázií – šestiletých (český jazyk: 83,2, cizí jazyk: 88,6, matematika: 71,5) i osmiletých (český jazyk: 85,8, cizí jazyk: 90,2, matematika: 74,6).

Nejprůkaznější jsou výsledky v těch částech státní maturity, jež jsou opravovány centrálně, tedy bez sebemenšího rizika odlišného hodnocení na jednotlivých školách. Např. v didaktickém testu z českého jazyka se 73,7 % sextánů umístilo v nejlepší skupině A (odpovídá klasifikaci „výborně“, dílčí známky z jednotlivých složek maturity z jednoho předmětu se ale neudělují), zatímco průměr všech škol byl 22,2 %, gymnázií 53,0 % a osmiletých gymnázií 64,8 %. Podobně v didaktickém testu z anglického jazyka získalo zařazení do nejlepší skupiny A 85,7 % maturantů z šestiletého studia, ačkoli průměr všech škol byl 32,0 %, gymnázií 63,2 % a osmiletých gymnázií 77,2 %. V matematice, která měla jen písemnou podobu, dosáhlo výborného prospěchu 15,0 % sextánů, přestože celostátně šlo jen o 2,7 %, na gymnáziích o 8,3 % a na osmiletých gymnáziích o 13,2 % maturantů.Význam zachování víceletého studia v našem městě pro vzdělávací možnosti talentované mládeže se tak potvrdil i statisticky.

Školní („profilová“) část maturitní zkoušky nebyla předmětem tohoto statistického srovnání, ale dopadla rovněž velmi dobře. Celkový dojem trochu kalí jen nepřipuštění tří studentů ke zkouškám dospělosti a jeden neúspěch ve školní části, ovšem i to je za jistých okolností nezbytné opatření, má-li být škola garantem žádoucí kvality.

Většina absolventů může být spokojena i s výsledky přijímacího řízení na vysoké školy. Své „vyslance“ budeme mít na prestižních školách různého typu, např. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (přičemž Vít Zlámal tu dokonce skončil na 53. místě z 2940 uchazečů o studium), Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci, lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Praze i Hradci Králové, Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (a to na elitním překladatelství a tlumočnictví) i Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, Českém vysokém učení technickém v Praze, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze i dalších.

V této souvislosti je vhodné ocenit také zásluhy našich pedagogů, kteří se vzdělávání studentů pečlivě věnovali nejen během vyučovacích hodin, ale mnohdy i na pravidelných dobrovolných konzultacích. To je jedna z výhod „rodinného“ gymnázia s individuálním přístupem. Těší nás, že naši studenti a absolventi opět potvrdili kvality své i Gymnázia Dvůr Králové nad Labem. Věříme, že na tuto tradici navážeme i v dalších letech.19. 08. 2014, autor: Petr Minář Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

Rubrika: Aktuality

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 60, odst. 10 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) druhé kolo přijímacího řízení pro čtyřleté i šestileté studium na našem gymnáziu.

 

Termín podání přihlášek: 12. 5. 2014

 

Termín konání druhého kola přijímacích zkoušek: 20. 5. 2014

 

Veškeré informace obdrží případní zájemci na tel.č. 499 320 189 nebo osobně ve škole. Přihláška ke stažení zde.

 Potvrzení od lékaře na přihlášce není třeba.

 

 

                                         PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

                                                          ředitel školy


  24. 04. 2014, autor: Petr Minář Vytisknout článek
Aktuality

Konzultace prospěchu a chování

Rubrika: Aktuality

Konzultace prospěchu a chování se uskuteční v úterý 8. 4. 2014 od 15 do 17 hodin.31. 03. 2014, autor: Petr Minář Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

MŠMT potvrdilo zachování šestiletého studia

Rubrika: Aktuality

MŠMT svým rozhodnutím č.j. MŠMT-2386/2014-2  ze dne 16.1.2014 zapsalo do rejstříku škol obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) a provedlo výmaz doložky "dobíhající".

Bylo tak vyhověno žádosti zřizovatele v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/1/75/2014 ze dne 13. 1. 2014.

 

 21. 01. 2014, autor: Petr Minář Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Rada Kraje rozhodla o šestiletém gymnáziu

Rubrika: Aktuality

Dne 13. ledna 2014 Rada Královéhradeckého kraje rozhodla, že šestiletý studijní obor na našem gymnáziu zůstane zachován.

 

Děkujeme všem žákům a absolventům naší školy, učitelům, rodičům, místní veřejnosti a městu, kteří nás v souvislosti se zachováním šestiletého studia i samostatnosti naší školy podporovali a podporují.

 

Zvlášť jsme vděčni za nesmírné nasazení pana Ing. Jiřího Hlavatého, generálního ředitele firmy JUTA a.s., a členů Spolku přátel gymnázia, kteří v sérii jednání na místní i krajské úrovni zásadním způsobem přispěli k tomuto vývoji.

 

Velké poděkování patří místním podnikatelům a firmám, kteří se rozhodli podpořit gymnázium finančním darem. Jedná se o firmy: JUTA a.s.,  Jan Klihavec, Pavel Bořek, Ing. Roman Jedlička, ŠKOP klima s.r.o., Josef Bujárek, J. Škop a spol., spol. s r.o., SLADRO-STŘECHY s.r.o., Stavební společnost ŽIŽKA spol. s r.o., EPOS CZ spol. s r.o., ALTEC a.s., MUDr. Petr Hroneš s.r.o., chirpet s.r.o., Stará lékárna s.r.o. a RATH žárotechnika spol. s r.o.

 

Také zveme všechny zájemce, zejména žáky 7. a 9. tříd základních škol, i jejich rodiče na další den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 1. března 2014 od 9 do 12 hodin. Všichni budou srdečně vítáni.16. 01. 2014, autor: Petr Minář Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-93 |

Bakaláři - Elektronická evidence výuky
Vyhledat na
www.gym-dk.cz
Sponzoři a projektoví partneři