Hlavní stránka

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 26 nalezených)

| 0-15 | 15-26 |
Informace o přijímacím řízení

Kritéria přijímacího řízení v roce 2018

V příloze najdete kritéria přijímacího řízení na naše gymnázium v roce 2018.

 

Aktuální přihláška ke stažení (přihláška má dvě strany, každá je na jiné záložce).

V přihlášce prosím nezapomeňte vyplnit používanou e-mailovou adresu zákonného zástupce.

 


  10. 01. 2018, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Informace o přijímacím řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého vzdělávání, v němž máme asi pět volných míst (bude upřesněno po termínu odevzdání zápisových lístků), i šestiletého vzdělávání, v němž máme jedno volné místo.

Čtyřletý obor: Našim kritériím vyhovující výsledky testů z 1. kola budou uznány i pro 2. kolo (výsledky testů z 1. kola je nutno doložit výpisem, který bude součástí přihlášky ke vzdělávání), jinak bude uchazeč konat nový test      
z předmětu, v němž našim podmínkám nevyhověl - viz kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo.

Šestiletý obor: Uchazeči budou konat nové testy z matematiky i z českého jazyka.

Termín podání přihlášek je do 19. 5. 2017, případné další testy se uskuteční na naší škole
v pondělí 29. 5. 2017
.


  10. 05. 2017, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Informace o přijímacím řízení

Kritéria přijímacího řízení v roce 2017

V příloze najdete kritéria přijímacího řízení na naše gymnázium v roce 2017.

Aktuální přihláška ke stažení (přihláška má dvě strany, každá je na jiné záložce). V přihlášce prosím vyplňte používanou e-mailovou adresu zákonného zástupce.

Připomínáme všem zájemcům o studium, že termín pro podání přihlášky je v letošním roce 1. březen!!!


  23. 01. 2017, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Přijímací řízení

Učebnice pro 1. ročník

 

Pokud jste se úvodní schůzky nemohli zúčastnit a máte zájem o společné zajištění některých učebnic, přineste prosím peníze do kanceláře školy nejpozději v pátek 22. června 2018.


  25. 05. 2018, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Přijímací řízení

Informace pro rodiče nově přijatých žáků

Zájemci o hromadné zajištění některých učebnic potřebných v novém školním roce musí doručit příslušný obnos do kanceláře školy nejpozději do 20. 6. 2017.

 


  26. 05. 2017, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Informace o přijímacím řízení

Kritéria přijímacího řízení v roce 2017 - 2. kolo

V příloze jsou uvedena kritéria pro 2. kolo čtyřletého i šestiletého vzdělávání.

 


  10. 05. 2017, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Zadání přijímacích zkoušek

Zadání přijímacích zkoušek do šestiletého gymnázia v roce 2010

V souboru je zadání přijímacích zkoušek do šestiletého gymnázia v roce 2010.

  29. 04. 2010, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Zadání přijímacích zkoušek

Zadání přijímacích zkoušek do šestiletého gymnázia v roce 2009

Zadání je v souboru pz_6g_2009.pdf.

  22. 04. 2009, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia jsou zde .

Přijatí žáci potvrdí svůj zájem o vzdělávání na naší škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do deseti dnů od zveřejnění této výsledkové listiny.


  04. 06. 2018, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Informace o přijímacím řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studijního oboru, v němž máme pět volných míst. Přihlášky přijímáme do 23. května 2018.

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo jsou v příloze ve formátu pdf.


  15. 05. 2018, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Přijímací řízení

Informace pro rodiče nepřijatých žáků

Rodiče žáků, kteří nebyli přijati (zejména z kapacitních důvodů),  se mají právo odvolat proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání.

Odvolání se podává písemnou formou (nebo do datové schránky školy). Vzory možného textu odvolání: zde

Bližší informace vám podá ředitel škioly na telefonu 601364700 nebo na emailu: petr.minar@gym-dk.cz

  Zároveň prosíme rodiče přijatých žáků, kteří k nám ale nenastoupí, aby nám tuto skutečnost dali vědět co nejdříve na zde uvedený email.

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D., ředitel školy29. 04. 2018, autor: ředitelství školy Informační e-mailVytisknout článek
Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

V připojených souborech jsou výsledky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia a do šestiletého gymnázia.

Zájem o studium na naší škole musí uchazeči potvrdit odevzdáním zápisového listku do deseti dnů. Po této době budou na uvolněná místa zařazeni uchazeči, kteří podali odvolání proti nepřijetí, a to v pořadí, jak se umístili v přijímacím řízení.


  27. 04. 2018, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Informace o přijímacím řízení

Možnost nahlédnutí do spisu

Oznamujeme uchazečům o vzdělávání na naší škole (jejich zákonným zástupcům), že mají možnost nahlédnout do spisu (seznámit se s písemnými pracemi uchazečů) a to až do doby vydání rozhodnutí.

Pokud mají zákonní zástupci zájem o nahlížení, domluví si konkrétní datum a čas se zástupcem ředitele, RNDr. Vladimírem Huškem, telefon 724394503, e-mail: info@gym-dk.cz.

                                 PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D., ředitel školy18. 04. 2018, autor: ředitelství školy Informační e-mailVytisknout článek
Informace o přijímacím řízení

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky žáků z 9. tříd ZŠ proběhnou ve čtvrtek 12. 4. a v pondělí 16. 4., žáků ze 7. tříd ZŠ v pátek 13. 4. a v úterý 17. 4. 2018.

Sraz uchazečů bude v aule ve 2. poschodí do 8:20 s výjimkou pátku 13. 4., kdy bude místem srazu učebna chemie v přízemí.

Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do přijímacích testů svých dětí, a to v úterý 17. 4. 2018 od 15 do 16 hodin v knihovně v přízemí gymnázia. 


  09. 04. 2018, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Informace o přijímacím řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro čtyřleté gymnázium

Protože stále nemáme naplněnou třídu čtyřletého vzdělávání, vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení. Přihlášky přijímáme do 21. června 2017. Kritéria jsou uvedena v příloze.

  29. 05. 2017, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
| 0-15 | 15-26 |

Bakaláři - Elektronická evidence výuky
Vyhledat na
www.gym-dk.cz
Sponzoři a projektoví partneři