Opravné a dodatečné zkoušky

Autor: Petr Minář <>, Téma: , Vydáno dne: 28. 06. 2018

Opravná zkouška z matematiky se uskuteční dne 29. 8. 2018 v 8 hodin.

Opravná zkouška ze zeměpisu se uskuteční dne 29. 8. 2018 v 8 hodin.

Dodatečné zkoušky se uskuteční na základě dohody s vyučujícími nejpozději dne 30.8.2018.