Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Autor: Vladimír Hušek <>, Téma: Výsledky přijímacích zkoušek, Vydáno dne: 04. 06. 2018

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia jsou zde .

Přijatí žáci potvrdí svůj zájem o vzdělávání na naší škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do deseti dnů od zveřejnění této výsledkové listiny.