Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Autor: Vladimír Hušek <>, Téma: Výsledky přijímacích zkoušek, Vydáno dne: 27. 04. 2018

V připojených souborech jsou výsledky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia a do šestiletého gymnázia.

Zájem o studium na naší škole musí uchazeči potvrdit odevzdáním zápisového listku do deseti dnů. Po této době budou na uvolněná místa zařazeni uchazeči, kteří podali odvolání proti nepřijetí, a to v pořadí, jak se umístili v přijímacím řízení.