Přijímací zkoušky

Autor: Vladimír Hušek <>, Téma: Informace o přijímacím řízení, Vydáno dne: 09. 04. 2018

Přijímací zkoušky žáků z 9. tříd ZŠ proběhnou ve čtvrtek 12. 4. a v pondělí 16. 4., žáků ze 7. tříd ZŠ v pátek 13. 4. a v úterý 17. 4. 2018.

Sraz uchazečů bude v aule ve 2. poschodí do 8:20 s výjimkou pátku 13. 4., kdy bude místem srazu učebna chemie v přízemí.

Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do přijímacích testů svých dětí, a to v úterý 17. 4. 2018 od 15 do 16 hodin v knihovně v přízemí gymnázia.