Rozpočtový výhled naší školy

Autor: Petr Minář <>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 15. 01. 2018

Rada Královéhradeckého kraje schválila svým usnesením č. RK/35/1966/2017 dne 11. 12. 2017 předložené střednědobé výhledy  rozpočtu příspěvkových organizací školství.

rozpoet11_512