Pozvání na gymnázium

Autor: Petr Minář <>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 12. 01. 2018

Pokud Vás deštivé počasí při prvním dni otevřených dveří odradilo, zveme všechny zájemce v sobotu 17. 2. 2018 od 9 do 12 hodin na prohlídku našeho gymnázia. Informace o přijímacích zkouškách a studiu Vám podáme v 10,30 v aule naši školy. Mimo tuto dobu Vás rádi budeme informovat na telefonním čísle 724 394 453 či na emailu: info@gym-dk.cz.

Zájemcům o studium na středních školách připomínáme, že termín pro podání přihlášek je letos (již druhým rokem) posunut na 1. března. Žák si může vybrat maximálně 2 střední školy, na které se v prvním kole hlásí. Pořadí škol na přihlášce nerozhoduje. Přijímací testy jsou zadávány a vyhodnocovány centrálně organizací CERMAT, informace a vzorové testy naleznete na stránkách www.cermat.cz

Pro zájemce o studium na naší škole připravujeme konzultační přípravu (přijímací zkoušky nanečisto), uskuteční se ve středu 21. a 28. března 2018 (zvlášť pro čtyřleté a šestileté studium,  a to z matematiky a českého jazyka).

Propagační video naší školy:  

video_512