Kterak se gympl do Skotska podíval

Autor: Lucie Heilová <>, Téma: Zahraniční zájezdy, Vydáno dne: 06. 10. 2017

Naše škola má mnoho tradičních možností pro studenty, kteří chtějí vidět kus světa – vánoční Drážďany, ruský Petrohrad, Francii a jednou za dva roky také Britské ostrovy. Letos byl tento zájezd halen do modrobílého ondřejského kříže.

Skotsko se téměř padesáti studentům pod vedením statečných učitelek Mgr. Strnadové a RNDr. Valtrové představilo přesně tak, jak je známo – plné tradic, vlastenectví, symboliky a především krásné přírody. Před hranicemi kdysi i dnes velmi hájeného skotského historického území jsme překročili ještě jednu v historii podobně bouřlivou hranici, tou byl Hadriánův val, nejvzdálenější linie na ostrovech v moci Římské říše. 

Branou do Skotska se pro nás stalo jeho hlavní město Edinburgh s mohutným hradem jako dominantou. Skotsko je zkrátka země hradů zasazených do sytě vybarvených kopců. Co se studentům jistě zarylo do paměti, byl Stirling, město, které mohli vidět i z místa velkolepého monumentu postaveného na památku Williama Wallace, jenž zde v boji za nezávislost své země vybojoval nejedno vítězství proti vojskům Anglie. Ten samý den bylo při návštěvě palírny odhaleno také tajemství slavného symbolů zdejšího kraje - skotská whisky. Možná ještě slavnější symbol okusili mnozí doslova na vlastní kůži, když si následující den smočili nohy v jezeře Loch Ness. Tři noci se o poskytnutí noclehu a zázemí postaraly místní rodiny z okolí města Stirling, nebyl student, který by si nepopovídal s rodilými Skoty. 

Se zemí tartanů a dud se všichni rozloučili tak, že zavítali na ostrov Skye, o kterém pro představu stačí uvést, že jen málokterá destinace je tak vyhledávána filmaři z celého světa pro scény a záběry nádherných a mnohdy kouzelných říší. 

Přírodní národní park Lake District na severu Anglie byl příjemným zpestřením dlouhé cesty ze Skotska až do živoucího a neméně strhujícího desetimilionového Londýna, který si řada prohlédla z výšky 130 metrů, jichž dosahuje Londýnské oko. Mezi další divy tohoto města patřila třeba unikátní díla mistrů v Národní galerii a díla běhu času v Britském muzeu, po ochutnávce rušných ulic centra Londýna nasedla výprava na autobus směrem domov.

V součtu: návrat se znalostmi a zkušenostmi hodnými historických dobrodruhů, pro něž by cesta, jako byla tato, znamenala podnět nejen k přezdívce „světaznalců“ v jejich domovině, možná i k sepsání obsáhlých cestovních svazků, s obrazem více pamětihodností v hlavě, než jich kdy ve škole stačili probrat, s více fotografiemi na mobilu každého z účastníků, než bylo pořízeno za prvních sto let vývoje fotoaparátu, a s výrazy skotského slangu, po kterých přeběhne jejich lektorkám v hodinách anglického jazyka mráz po zádech, to vše za pouhých devět dní. Děkujeme.

Ondřej Vaněk (4.C)

Skotsko 2017

Fotogalerie

<-->

<-->