Ohlédnutí za projektem „Věda je zábava“

Autor: Eva Polášková <>, Téma: Odborné soutěže a SOČ, Vydáno dne: 27. 09. 2017

Koncem minulého školního roku vyvrcholilo snažení studentů zapojených do projektu „Věda je zábava“, který je vyhlašován Univerzitou Palackého v Olomouci. Do projektu se zapojili „chemici junioři“ – studenti tehdejší 2.C: Anna Mokrá, Anna Kozáková, Adriana Karbanová, Martina Vu, Jakub Seneta, Kateřina Hlavatá, Jana Paríšková a Jana Rousková.

V rámci zadaného tématu „Rostliny, léčivé látky, drogy“ studenti pracovali na vybraných zajímavých úkolech a experimentech. Využívali obornou literaturu, věnovali se přípravě rostlinných produktů a vrátili se „ke kořenům“ a zpracovávali léčivé rostliny různými metodami a technologiemi. Získané výsledky sepsali formou odborné práce a připravili prezentaci k obhajobě, která se konala na studentské konferenci na PřF UP v Olomouci. Zde se neztratili ani v konkurenci starších studentů gymnázií a se svojí prací „Metody zpracování léčivých rostlin ve fytoterapii“ se umístili na 3. místě.

vda_je_zbava_komp_512