Uvolnění žáků z výuky tělesné výchovy

Autor: Petr Minář <>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 31. 08. 2017

Pokud se žáci nemohou účastnit ze zdravotních důvodů výuky tělesné výchovy, požádají jejich rodiče (resp. sami zletilí žáci) o uvolnění z výuky TV.

Žádost:  ke stažení

K žádosti přiloží posudek ošetřujícího lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře pro dospělé (nikoliv odborného lékaře!).

Vzor posudku:  ke stažení

Vyplněnou a podepsanou žádost včetně posudku předají žáci bezodkladně  Mgr. Blance Hofmanové.