Hlavní stránka

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Přijímací řízení

Úvodní schůzky s rodiči nově přijatých žáků

Úvodní schůzka s rodiči žáků přijatých do 1. ročníku čtyřletého vzdělávání se uskuteční v úterý 19. června 2018.

Schůzky proběhnou v aule gymnázia ve 2. poschodí od 16 hodin. Na nich podáme rodičům bližší informace o průběhu studia na naší škole a o potřebných učebnicích.

Některé učebnice lze objednat hromadně se slevou. Kdo bude mít o hromadné zajištění učebnic zájem, vezme si na schůzku peníze. Pokud se nebudete moci úvodní schůzky zúčastnit a máte zájem o společné zajištění některých učebnic, přineste prosím peníze do kanceláře školy nejpozději v pátek 22. června 2018.


  25. 05. 2018, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia jsou zde .

Přijatí žáci potvrdí svůj zájem o vzdělávání na naší škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do deseti dnů od zveřejnění této výsledkové listiny.


  04. 06. 2018, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Exkurze a zájezdy

Výběrový vodácký kurz 2. ročníků - Vltava 2018

Ve dnech 14. až 18. května 2018 se jako každoročně vydalo 35 žáků druhých ročníků na výběrový vodácký kurz na Vltavu. Žáci během čtyř dní absolvovali na kánoích pod dohledem instruktorů asi sedmdesátikilometrový nejatraktivnější úsek řeky mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou.


Pokračování 21. 05. 2018, autor: Jiří Erlebach Vytisknout článek
Základní informace

Informace o zpracování osobních údajů

Pověřenec GDPR

je osoba, která monitoruje soulad zpracovávání dat a údajů ve škole s Nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 (GDPR).

Kontakt: poverenec@gym-dk.cz 

Informace o zpracování osobních údajů:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě zákona (např. případ vedení dokumentace školy) a dále na základě informovaného souhlasu (např. údaje o žákovi pro ubytování na školní akci). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 2tpja6p , emailem na adrese director@gym-dk.cz, nebo poštou na adrese Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 


Pokračování 17. 05. 2018, autor: Petr Minář Vytisknout článek
Bakaláři - Elektronická evidence výuky
Vyhledat na
www.gym-dk.cz
Sponzoři a projektoví partneři