Hlavní stránka

Odpoledne otevřených dveří

Informace o škole

Odpoledne otevřených dveří

Poprvé bude letos naše škola zpřístupněna široké veřejnosti ve středu 18. ledna 2017 od 15 do 18 hodin. Rádi přivítáme zejména žáky ze 7. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče, jimž budou od 16:30 určeny informace o letošním přijímacím řízení a o studiu na našem gymnáziu. Toto setkání se uskuteční v aule ve 2. poschodí.

  04. 01. 2017, autor: Vladimír Hušek Vytisknout článek
Odborné soutěže a SOČ

Biologický seminář Budiž svělo!

Pro soutěžící v biologické olympiádě v kategoriích A a B (střední školy) z našeho i sousedních krajů se na GDK konal přípravný seminář na téma Budiž světlo. Jako lektory se nám podařilo získat spoluautora přípravného textu prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UK a dva odborníky na toto téma z řad vysokoškolských studentů, mj. našeho absolventa Daniela Bohutínského z Lékařské fakulty Hradec Králové. Ze semináře si navíc studenti škol, které projevily zájem, neodnesli jen mnoho nových znalostí, ale zdarma také zajímavé materiály, které vytvořila PřF UP Olomouc v projektu EU pro zkvalitnění výuky biologie, chemie a geologie na základních i středních školách. Autoři materiálů vytvořili jednak tzv. čítanku, ve které jsou zajímavé články k různým kapitolám, dále laboratorní a terénní cvičení pro badatelsky orientovanou výuku a náměty pro mimoškolní činnost. Vzhledem k tomu, že autorkou části biologických textů z oboru zoologie je učitelka našeho gymnázia RNDr. Jana Dobroruková, získala mnoho sad těchto materiálů, které distribuuje do základních i středních škol našeho kraje.

s3b_512

Fotogalerie


  16. 01. 2017, autor: Ivo Rejchrt Vytisknout článek
Společenské a vzdělávací akce

Extra třída 2016/2017 – projekt 2.C s názvem Stárneme spolu

V letošním školním roce se 2.C našeho gymnázia zapojila po vzoru loňských sekundánů do projektu Extra třída, který uvedla v život společnost EDUin, o. p. s. Tato společnost vznikla v květnu 2010 a usiluje o to, aby veřejnost byla informovanější a schopnější více přemýšlet o vzdělání a podporovat jeho pozitivní proměnu jak ve škole, tak i městě a regionu. Už pátým rokem nabízí EDUin projekt Extra třída, jehož cílem je zapojit více třídní kolektivy žáků vzdělávajících se v 7.–9. ročnících základních škol a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií do života lidských komunit ve městě, ve kterém žijeme.

Třídní kolektiv pod vedením svého učitele, který se tak stává „patronem Extra třídy“, musí vymyslet vlastní projekt zaměřený na zkvalitnění života ve městě. Představivosti se meze nekladou, důležité je, aby projekt vycházel z potřeby místních lidí a měl pozitivní dopad na život místní komunity.

Letošní 2.C měla od začátku mnoho velkolepých nápadů, o nichž posléze diskutovala na besedě s panem starostou Ing. Janem Jarolímem, který přijal pozvání k nám do školy.

Setkání se starostou města Ing. Janem Jarolímem


Pokračování 12. 01. 2017, autor: Pavlína Flídrová Vytisknout článek
Zájmová činnost

Hudební vánoční vystoupení gymnazistů

Studenti naší školy zpestřili už tradičně prosincové „čekání na Ježíška“ na několika místech zpěvem vánočních písní a koled. Hudebníci 4.C a 2.A vystoupili během vánočních trhů na náměstí T. G. Masaryka v podloubí před ZUŠ, 2.C potěšila svým zpěvem klienty Domu s pečovatelskou službou v Sadové ulici za Schulzovými sady a dívčí školní pěvecký sbor podpořil vánoční atmosféru u nás ve škole.

Letošní vánoční besídku zahájil slavnostně na schodišti gymnázia soubor lesních rohů, tvořený taktéž našimi studenty, zasněnou písní In Dreams z filmu Pán prstenů. Školou se  nesla krásná hudba a nálada byla sváteční. Písně Tichá noc, Byla cesta ušlapaná, Vondráši, Matóši a populární songy Last Christmas a Jingle Bell Rock tvořily vánoční repertoár našeho pěveckého sboru, jehož vystoupení na schodišti následovalo. Poděkování za hudební spolupráci patří paní učitelce Nikole Holcové z místní ZUŠ R. A. Dvorského a za prskavkové rozzáření atmosféry schodiště „světlonošům“ z 2.C.

09_512

  11. 01. 2017, autor: Pavlína Flídrová Vytisknout článek
Ruský jazyk

Přihlášky na zájezd GDK do Petrohradu

Rubrika: Ruský jazyk
Již po čtvrté uskuteční Gymnázium Dvůr Králové n. L. ve spolupráci s CK J.R.Tour poznávací zájezd do Petrohradu (viz program). Případní zájemci, hlaste se u Mgr. Dany Dalibabové. Závazné přihlášky a zálohu 2000,- Kč do 15. 1. 2017. Pravděpodobný termín zájezdu 6.–16. 9. 2017

  08. 01. 2017, autor: Ivo Rejchrt Vytisknout článek
Aktuality

GDK na stránkách Novin královédvorské radnice

Rubrika: Aktuality

V prosincovém čísle Novin královédvorské radnice lze na s. 12 nalézt články ze života GDK.

n12_512
 

  05. 01. 2017, autor: Ivo Rejchrt Vytisknout článek
Exkurze a zájezdy

Napoleon a Nikola Šuhaj

Exkurze tříd 5.C a 4.C na Moravu se nesla ve znamení dvou kontroverzních, ale o to zajímavějších postav. První byl císař Napoleon I. a jeho vítězství u Slavkova, jež jsme si přiblížili jak prohlídkou slavkovského zámku, kde nocoval po bitvě a kde bylo podepsáno příměří, tak především návštěvou místa bojů, muzea bitvy, pietní Mohyly míru a Žuráně, odkud Napoleon bitvě tří císařů velel. Následovala prohlídka historického centra Brna. Zlatým hřebem bylo legendární představení Balada pro banditu v Divadle Husa na provázku, jež dokáže stále znovu strhnout muzikálovým zpracováním příběhu Nikoly Šuhaje loupežníka ze stejnojmenného románu Ivana Olbrachta (což je pro nás o to zajímavější, že Olbracht je jedním z nejslavnějších absolventů GDK).

79_512

Fotogalerie


  06. 12. 2016, autor: Ivo Rejchrt Vytisknout článek
Bakaláři - Elektronická evidence výuky
Vyhledat na www.gym-dk.cz
Sponzoři a projektoví partneři